Zajímavé

Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola)

ptáček, zdroj: www.pixabay.com, CCO Nabízíme k přečtení další kapitolu z brožurky Stáří, kterou napsal Ladislav Simajchl a před lety vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S....

Stáří nemusí být vetché, říkají nám odborníci, ale dá to fušku, udržet si trochu živosti, když už máme prošlou záruční lhůtu. Zabránit stárnutí nelze, ale je možno je zpomalovat.

V prehistorických dobách se stáří nedožíval nikdo. Do 17. století překročilo 60 let asi jen 1% populace. Očekává se, že se podíl starých do r. 2030 zvýší na 20%. A 70% dnešních lidí se může těšit na život delší než 65 let, 30% na život delší 80 let.

Stárnout není snadné, ale člověk se může v každém věku rozhodnout, jak bude žít, jak si život uspořádá, jak ho změní nebo vylepší. Gerontologové mluví o třech kategoriích stáří. Ke které skupině byste chtěli patřit?

Úspěšné stáří (25%)

Lidé z této skupiny tvoří elitu mezi starými lidmi. Jsou velmi aktivní, vitální, čilí, zvídaví, otevření novým věcem a dokážou stále experimentovat.

Neúspěšné stáří (10%)
Tito lidé jsou smutní, zmatení, nudí se a neumějí se během dne zaměstnat. Mají často špatnou náladu, zlobí se a stále si stěžují.

Očekávané stáří (65%)
Stáří a smrt představuje pro tuto skupinu lidí přirozené vyústění, na které je třeba pasivně čekat. Spokojují se s všedním, jednotvárným životem, nevyhledávají nové zkušenosti a nejsou aktivní, fatalisticky očekávají konec. A my si musíme opravdu vybrat, které skupině dáme přednost. Jak rozvíjet zdravou osobnost, radí lékařka M. Dessintová v knize "Nezačínejte stárnou" (Portál 1999).

"Chcete-li se rozvíjet jako zdravá osobnost, začnete rozhodnutím, že od této chvíle přestanete myslet na nemoc a stále o ní mluvit. Mluvit jenom o svých chorobách přispívá nejen k tomu, že nemoci trvají déle, ale také k tomu, že se zhoršují a ještě více zakotvují v podvědomí. Vyvarujte se osob, které si stále stěžují na svá "bebíčka", vystavují na odiv jizvy jako trofeje a stále se bojí všeho, co by se jim mohlo přihodit. Jestliže se někdo z vašich blízkých a milovaných lidí octne v tomto bludném kruhu, pokuste se mu pomoci a povzbuďte ho.

Tešte se z toho, že budete zdraví. Nemyslete na nemoc, ale vždycky na zdraví. Postupně se přesvědčujte (jste-li nyní nemocní, pak v přestávkách), že jste ve výborném stavu. Rozšiřujte dobré zprávy. Od nynějška přestaňte spojovat stáří s nemocí, protože když sami sebe přesvědčíte, že vám ubývají síly, ubudou vám! Vzpomeňte si, že mnoho starých lidí odchází ze života, aniž by kdy byli v nemocnici. Učiňte si dobrý názor o sobě a svém těle a ono vám to stonásobně vrátí. Zvláště pevně věřte, že vlastní uzdravovací síla je ta nejlepší medicína, která existuje.

Uspořádejte si klidný a vyrovnaný život. Ovládejte záporné síly a pocity jako nenávist, vztek, výčitky, zášť, strach ze života, egoismus a závist. Jinak vám tyto duševní jedy nakonec oslabí imunitní systém a podkopou vaše zdraví.

Stejně jako úsloví zdravý duch ve zdravém těle platí i zdravé tělo skrze zdravého ducha. Duchovní úsilí je velmi mocným a účinným prostředkem vedoucím k uzdravení, nesmíme však zapomenout na další spojence jako je správné dýchání, smích, zábava, zpěv, tanec, cvičení, chůze, láska.

Jamile vás zachvátí nějaká záporná emoce, pochmurné představy nebo zlé myšlenky, zkuste následující:

- Jděte ven, nebo otevřete okno, zhluboka se nadechněte nosem a potom pomalu ústy vydechujte. Přitom si představujte, že ze sebe dostáváte všechno, co je ve vás záporné, abyste se očistili v kontaktu se vzduchem i vesmírem. Soustřeďte se tedy na kladné a konstruktivní myšlenky. Pravidelným prováděním se z tohoto cvičení stane zvyk a vám bude čím dál snadnější zvládat emoce.
- Kontrolujte si výraz obličeje. jestliže jste smutní nebo máte špatnou náladu, smějte se a záhy uvidíte, že velmi rychle půjde všechno mnohem lépe.
- Prožívejte plně každou chvíli v životě, jako kdyby měla být poslední.
- Každodenně vytvářejte a představujte si něco nového.
- Neváhejte být občas velmi líní.
- Vstávejte každé ráno plni nadšení pro to, co budete toho dne dělat.
- Važte si dostatečně sami sebe a mějte se sebou trpělivost.
- Přijměte dobré i špatné události tak, jak přicházejí a snažte se z nich vytěžit co nejvíce pozitivního.
- Připravujte si dobrá, vyvážená a chutná jídla.
- Najděte si každý den pár dobrých důvodů ke štěstí. Myslete na to, že chcete i ostatní činit šťastnými.
- Nechte stranou nedůležité detaily a berte víc v úvahu to, co máte, než to, čeho se vám nedostává.
- Vyvarujte se smutných návratů do minulosti, které vás táhnou zpět.
- Smiřte se s tím, že nejste již tako výkonní, ale nikdy se nesmiřujte s průměrností. Nepřipusťte, aby se váš život stal chudším z toho důvodu, že stárnete.
- Jednejte, jak nejlépe umíte, abyste pomohli těm, kteří trpí.
- Dopřejte si každý den nějaké potěšení, hýčkejte se.
- Pěstujte si nadšení a buďte stále schopni se divit.
- Nevázaně se smějte a hrejte si.
- Udělejte si z humoru životní zvyk.

Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 10 Kč + poštovné na adrese:
A.M.I.M.S. Náměstí 20, Vranov nad Dyjí 671 03, tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com

Stáří

Sdílet

Související články:
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Budoucí dobra (23.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 16. 01. 2022 | 386 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.