Archiv starších čísel

Stáří: Těšíme se (10. kapitola)

ptáček, zdroj: www.pixabay.com, CCO Nabízíme k přečtení poslední kapitolu z brožurky Stáří, kterou napsal Ladislav Simajchl a před lety vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S....Neexistují mrtví, Pane, jsou jen živí- na naší zemi a na věčnosti. Smrt, to je jen krok z prozatímního do věčného, z času do věčnosti. Tak umírá dítě, když se rodí mladík, tak umírá kukla, když se rodí motýl, tak umírá semeno, když nasazuje klas... (ze samizdatu)

Ježíš i apoštolové jsou ve svých výpovědích o nebi zdrženliví. Užívají obrazy, které všechny )ústí v jedno a totéž: v nebi budou i tam nejodvážnější lidská očekávání zdaleka překonána. Všechno je velkolepější, než si člověk dokáže vymyslet. Na nebe lze použít výroky: "Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují." (1 K 2,9)

Smíme však jít ještě o krok dále: nebe není místem, není na hoře není ani nad Afrikou ani nad Indonésií. Nebe je stav. Nic už v něm není tíživé. Už není pláč. Není už napětí a konflikty. V nebi není třeba EKG ani EEG, diplomacie ani zpovědnice. Nejsou už ani teroristé, ani soudy. Smutek, nářek a bolest ustávají. Existují tu už jen lidé milí, srdeční, veselí, dobří, plní fantazie. Každý je to pro každého. A ještě více: nebe je osoba. Nebe je sám Bůh. Smíme být jednou podle svatého Pavla "Navždycky s Pánem". Bůh přijme každého člověka s pochopením, které převyšuje veškeré naše představy. Není už jen to dostatečným důvodem k radosti?

Jezuita G. Hovéra, zkušený, hloubavý autor, nalezl pro nebe neméně než sto jmen. O každém lze přemýšlet. Na ochutnávku několik z té zmíněné stovky:

odpuštění- darování-budoucnost- dobrota- oproštěnost- milosrdenství- humor- štěstí-TY- klíč všech záhad- bratrství- naplnění- vysvobození z hříchu- vykoupení- vděčnost- překonaná porážka- extáze (být radostí bez sebe)- smíření- bohatství ducha- otevřenost- plnost- tanec- MY- zpěv- šíře- pravda- nasycení- láska- být milován- osvobození od strachu- osvobození z tlaků- mír- vycházení vstříc- upřímnost- solidarita (rovná se: já pro tebe- ty pro mě) - blaženost- ráj- důvěra- pochopení- krása- působení radosti- zachycení okamžiku- překročení vlastního stínu- země zaslíbená- radost z konce bez konce."

V Bili najdeme různá označení, která se nám snaží přiblížit, jaký bude ten nebeský, věčný život: hostina, svatba, království. Ve Zjevení sv. Jana se k uvedeným obrazům připojuje ještě další: "Nový Jeruzalém." Tyto všechny obrazy se snaží naznačit krásu a štěstí věčné spásy. Nebe bude velký, ničím nepřekonatelný zážitek, který nám nadchází. Poznáme, že v životě nebylo nic zbytečné. Přehlédneme obzor svého života a objevíme, že i porážky a neúspěchy měly a mají svůj hluboký smysl. Zdánlivě křivolaké cesty- jak zjistíme- byly ve skutečnosti přímými cestami do slávy. Rozkveteme. Rázem pomine čas. Máme všechny důvody těšit se na nebe. Bůh sám předčí naše nejodvážnější očekávání. Janovo Zjevení obsahuje jednu důležitou větu: "A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude... (Zj 21,4)

Jeden duchovní vyprávěl o své dvaadevadesátileté matce: "Milý Bože," tak se modlila "jsem připravena, chceš-li mě odvolat- ale co se mne týče, zas tak příliš nespěchám." Zřejmě byla ráda stará. U mnoha dalších je tomu tak. A u mnoha by tomu tak mohlo být. A nakonec jsem si nechal text, jméno autora neznám, ke kterému se budete vracet rádi jako já:

Mám rád lidi, co dobře spí - praví Bůh. Jsem pro, abys každý večer zkoumal své svědomí, je to dobrá věc. Ale když se necháš strašit vším tím, co jsi neměl dělat a cos měl udělat, když ztratíš kvůli hříchu své minulosti dobré spaní, pak je to špatná věc. Když ti svědomí něco připomene, polituj, odvrať se od toho a hned to předej Božímu milosrdenství. Řekni si, že zítra budeš moudřejší. Pak se klidně vyspi, abys zítra byl moudřejší. Ten je mi milý, kdo večer usíná v mém náručí, jako nemluvně usíná v náručí matky, s pocitem bezpečí. Nemám nic proti večernímu zpytování svědomí, ale ať se nepřehání. Myslíš opravdu, že považuji všechny tvé pošetilosti a hlouposti, kterých ses za celý den dopustil, za tak důležité, abys je musil večer pečlivě zaregistrovat, utřídit, zvážit a hodnotit? Mají tvé hříchy takovou cenu, abys je znovu a znovu přepočítával jak lakomec zlaťáky? Když mi chceš před spaním něco nabídnout, pak ať je to víc než lítost nad rozlitým mlékem- ať je to perlička poděkování. Když už chceš něco sečíst, pak raději, kolik dárků jsi dnes ode mne dostal. Víc se mi líbíš, když se raduješ z mých darů, než když truchlíš nad svými nezdary. A kdyby tě- ze starého zvyku- chtěly ještě i dnes, i tento večer trápit tvé včerejšky, kdyby ses jich dnes večer zase začal bát, pak se k nim obrať zády. Pak se ti bude dobře spát, zády k včerejšku, tváří k dnešku. K tvému a mému, k našemu společnému, radostnému zítřku. A kdyby tě- zase ze starého zvyku- napadlo bát se i zítřka- uvědom si: to bys projevil nedůvěru MNĚ! Tvůj zítřek patří do mé Prozřetelnosti. A já nejsem barbar, který naklade léčky a baví se tím, jak do nich lidé padají. Tak nejedná ani průměrný křesťan!

Důvěřuj mi tedy! Spi klidně, dobrou noc.Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 10 Kč + poštovné na adrese:
A.M.I.M.S. Náměstí 20, Vranov nad Dyjí 671 03, tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com

StáříSdílet

Související články:
Krokodýl aneb můžeš růst: Drahocenný čas (35. kapitola) (30.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Cesta k dokonalosti (34. kapitola) (28.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí (33. kapitola) (26.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách (32. kapitola) (19.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pořádek v myšlenkách (31. kapitola) (15.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Matka Boží v mém životě (30. kapitola) (12.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Řeč (29. kapitola) (09.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Křížová cesta (28. kapitola) (03.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Láska roste poznáním (27. kapitola) (27.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Růženec (26. kapitola) (24.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Smutek (25. kapitola) (20.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svaté přijímání (24. kapitola) (17.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobro konat dobře (23. kapitola) (11.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: pokání (22. kapitola) (09.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Budoucí dobra (23.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 24. 04. 2022 | 301 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.