Zajímavé

Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola)

zdroj: www.pixabay.com, CCO Nabízíme k přečtení další kapitolu z brožurky Skřítek Kostelníček, kterou napsala Jana Zehnalová a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S....

Celý týden Kája přemýšlel, jak to udělat, aby po proměňování na obětním stole uviděl Pána Ježíše. Když chtěl vidět Pána Boha jako Izaiáš, který slyšel v nebi zpívat anděly Svatý, svatý, svatý, maminka říkala, že Pán Bůh je Duch a vidět ho nemůžeme. Dobře. Jenže Kostelníček mu vysvětloval, že při proměňování sestupuje Pán Ježíš na oltář. Sem! Na náš oltář! Jak to jen udělat, aby ho Kája viděl? Zkoušel to už minule, ale ať namáhal oči sebevíc, Pána Ježíše neviděl. „Maminko, co když někdo nevidí a chce vidět?“
„Tak si vezme brýle,“ nedala se maminka vyrušit od práce a ani ji nenapadlo, jak důležitou věc Kája právě řeší.
Brýle? Kde je vzít? U nich doma nikdo brýle nenosí. Dalo to dost hledání, nakonec však přece Kája brýle má. Maminka mu půjčila jedny, které prý byly ještě po pradědečkovi. Jako poklad si je tajně uložil do kapsičky mikiny, kterou nosí do kostela. Teď na nich drží ruku a nemůže se dočkat, až při proměňování budou všichni klečet, pan farář bude zvedat hostii a říkat: „Toto je moje tělo,“ a o kalichu s vínem „Toto je kalich mé krve“, lidé se budou klanět a ministranti zvonit. To bude Kostelníček koukat!
Mezitím mše postupuje. Maličký skřítek hned diriguje u varhan, hned zase nastavuje mikrofon na čtení u ambonu, spokojeně pokyvuje, když ministranti pomáhají panu faráři u obětního stolu. Běží sem, běží tam, plete se panu faráři pod nohama, až má Kája strach, aby na něj kněz nešlápl. Konečně je tu proměňování. Maminka klečí, Kostelníček klečí, Kája klečí, ale zároveň opatrně šátrá rukou v kapsičce a vytahuje brýle. Plný očekávání si je nasazuje. Ale co to? Místo aby viděl Pána Ježíše, nevidí vůbec nic. Tedy, ne že by neviděl vůbec nic, ale obraz, který má před sebou, je celý rozmazaný. Skoro ani nepoznal pana faráře, o Kostelníčkovi nemluvě. Zklamaně sundává brýle a strká je do kapsy.
„Kostelníčku, jak to, že přes ty brýle nevidím? Jak to, že nemůžu vidět Pána Ježíše?“
„To nejde. Pána Ježíše nemůžeme vidět očima, Pána Ježíše můžeme vidět jen vírou.“
„Ale – tebe přece, Kostelníčku vidím, proč nemůžu vidět Pána Ježíše tak, jak vidím tebe?“
Kostelníček si ťuká na čelo: „Kájo, prosím tě, copak je Pán Ježíš nějaký skřítek jako já? Pán Ježíš je Bůh, Boží Syn, toho se mnou nemůžeš srovnávat. Pána Ježíše můžeme dobře rozpoznávat jenom očima víry.“
Kája tomu nemůže uvěřit. Pečlivě prohlíží obětní stůl i prostor nad ním. Dívá se jedním okem, druhým, oběma, natahuje se dopředu i do stran, ale ať se dívá, jak se dívá, Pána Ježíše nikde nevidí. To přece není možné!? Pan farář určitě Pána Ježíše vidí, protože všechna ta slova, která nyní pronáší, říká ne lidem, ale Pánu Bohu. Prosí za všechny přítomné, svěřuje papeže, kněze, lidi i zemřelé do rukou Pána Ježíše tak samozřejmě, jako by stál přímo před ním. Lidé pak stvrzují jeho řeč slovem „Amen“.
Kája ví, že „Amen“ znamená „Staň se“ nebo „Ať se tak stane“, ale teď to trochu vypadá jako probuzení do života. Lidé, dosud tiší a naslouchající, najednou vstávají. Do doznívajícího ruchu pak kněz vybízí: „Pomodleme se nyní modlitbu, kterou nás Pán Ježíš naučil.“
„Otče náš, jenž jsi na nebesích,“ nasazuje Kája spolu s ostatními. Tohle dobře zná. Každý večer si to s maminkou říká.
„Ale, ale, Kájo,“ brzdí ho Kostelníček, „víš vůbec, co říkáš?“
„Jasně, říkám modlitbu Otče náš.“
„No právě. Říkáš modlitbu Otče náš, ale vůbec přitom nemluvíš s Pánem Bohem. Vždyť to odhrkáváš jako nějakou básničku.“
Kája se zarazil: „Básničku?“
„Ano. Modlitba není básnička, je to povídání si, rozmluva s tím, komu je určena, koho jsi v ní oslovil. A protože jsi říkal Otče náš, povídáš si teď s Pánem Bohem.“
Kája se zamyslel. „Aha, Otče náš – to je, jak pan farář povídal, že máme ještě jednoho Tatínka v nebi kromě toho, co je doma, že? Proto Otče náš, jenž jsi na nebesích. Je to tak, ne?“ ujišťuje se Kája a Kostelníček přikyvuje.
„A víš, jak je to dál?“
„Ano, umím to přeříkat.“
„Je to vlastně oslovení a sedm věcí, o které prosíš Pána Boha,“ vysvětluje Kostelníček, jako by přeslechl předešlou větu.
„Sedm?“ skáče mu Kája do řeči. „To je jako dnů v týdnu. To si budu dobře pamatovat. A o co vlastně prosíme?“
„Třeba o to, aby všichni lidé měli Pána Boha rádi a poslouchali ho. Aby ho uctívali a chovali se k němu pěkně. Aby skutečně žili jako jeho děti. Slovy ‚buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi‘ mu říkáme, že všechno necháváme na něm, protože víme, že on to s námi vždycky myslí dobře. Prosíme za všechno, co nutně potřebujeme ke svému životu.“
„To by mohlo být to ‚chléb nám vezdejší, dej nám dnes‘, že?“ přemýšlí Kája. „Přesně tak. Víš, jak je to dál?“
„Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“
„Ano. Umíš odpouštět? Pán Bůh nám chce vždycky odpustit, stejně jako maminka nebo tatínek, když je o to poprosíme, ale zároveň nás chce naučit, abychom odpouštěli i my druhým. Aby na světě bylo hezky a lidé se na sebe zbytečně nemračili.“
„Ale to je někdy pořádně těžké,“ ohradil se Kája.
„To máš pravdu, však také prosíme, aby nám dal Pán Bůh sílu, abychom se nenechali přemáhat zlem a dokázali se vyhýbat příležitostem k němu.“
Jéje, vzpomněl si Kája. Něco podobného mu včera říkala maminka, když vyplázl jazyk na toho protivného kluka odvedle. Prý se má ovládat. Naštěstí po něm nechce, aby si podávali ruku na znamení kamarádství.
„Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje,“ přerušil pan farář Kájovo mudrování.

Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 10 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


Skřítek Kostelníček

Sdílet

Související články:
Pouť do Říma od A do Z (28. kapitola) (30.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (27. kapitola) (17.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (26. kapitola) (12.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (25. kapitola) (10.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (24. kapitola) (04.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (23. kapitola) (02.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (22. kapitola) (29.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (20. kapitola) (17.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (19. kapitola) (14.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (18. kapitola) (08.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (17. kapitola) (04.10.2023)
Láska, která stojí za to (01.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (16. kapitola) (29.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (15. kapitola) (26.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (14. kapitola) (21.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (13. kapitola) (16.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (12. kapitola) (03.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (11. kapitola) (27.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (10.kapitola) (24.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (9. kapitola) (20.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (8. kapitola) (15.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (7.kapitola) (14.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (6. kapitola) (13.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (5. kapitola) (12.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (4. kapitola) (11.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (3. kapitola) (10.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (2. kapitola) (09.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (1. kapitola) (08.08.2023)
Soužití či soužení: Doslov (31.07.2023)
Soužití či soužení: Odpustit sobě! Zásadní první krok (29.07.2023)
Soužití či soužení: Zbožnost (25.07.2023)
Soužití či soužení: Smutek (22.07.2023)
Soužití či soužení: Bratr osel a pokušení (20.07.2023)
Soužití či soužení: Nevhodné odívání bratra osla (18.07.2023)
Soužití či soužení: Zamilovanost (16.07.2023)
Soužití či soužení: Sedm hlavních hříchů (13.07.2023)
Soužití či soužení: Jeden příklad za všechny (10.07.2023)
Soužití či soužení: Špatná péče o bratra osla (06.07.2023)
Soužití či soužení: A jak to vypadá konkrétně (02.07.2023)
Soužití či soužení: Trůn srdce pro duši (27.06.2023)
Soužití či soužení: "Horší" osel, horší šance? (22.06.2023)
Soužití či soužení: Kdo jak skončí? (17.06.2023)
Soužití či soužení?: Bratr Osel (12.06.2023)
Soužití či soužení?: Osel je osel (03.06.2023)
Soužití či soužení? : Úvodní kapitoly (30.05.2023)
O výchově: Život modlitby (10. kapitola) (30.05.2023)
O výchově: Výchova k úctě (8. kapitola) (21.05.2023)
O výchově: Pokoj v rodině (7. kapitola) (16.05.2023)
O výchově: Ukázat Boha jako nejvyšší dobro (5. kapitola) (29.04.2023)
O výchově: Výchova samozřejmostí (4. kapitola) (27.04.2023)
O výchově: Vnitřně svobodné dítě (3. kapitola) (19.04.2023)
O výchově: CO má rodina poskytnout dítěti (2. kapitola) (15.04.2023)
O výchově: Je dnes zdravá výchova možná? (1. kapitola) (10.04.2023)
O výchově: Pár slov na úvod (04.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Modlitba k Panně Marii Matce Naděje (36. kapitola) (03.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Drahocenný čas (35. kapitola) (30.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Cesta k dokonalosti (34. kapitola) (28.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí (33. kapitola) (26.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách (32. kapitola) (19.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pořádek v myšlenkách (31. kapitola) (15.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Matka Boží v mém životě (30. kapitola) (12.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Řeč (29. kapitola) (09.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Křížová cesta (28. kapitola) (03.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Láska roste poznáním (27. kapitola) (27.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Růženec (26. kapitola) (24.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Smutek (25. kapitola) (20.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svaté přijímání (24. kapitola) (17.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobro konat dobře (23. kapitola) (11.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: pokání (22. kapitola) (09.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Budoucí dobra (23.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 29. 09. 2022 | 491 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.