Zajímavé

Odpouštět – i bez omluvy?

Vendy 2 Odpouštět je velmi obtížné. Odpuštění někomu, kdo nás napadl nebo urazil, instinktivně cítíme jako slabost, jako frustraci, a dokonce pokoření. Jen milosrdenství ale zachraňuje.

Odpuštění cítíme, jako bychom se vzdali svého dobrého práva. Vzdáváme se práva druhému oplatit, vyvinout na něho tlak, i když nám vnitřní hlas říká, že si to zasloužil. Odplatit dobrem těm, kteří nám způsobili zlo, nepokládáme to konec konců za slabost, i když nám to ukládá evangelium? Nevnímáme to, jako by se bezpráví dávala přednost? Nedáváme tak zlu podnět, aby dále pokračovalo? Z tohoto důvodu se nám jeví jako oprávněné jednání: odpustíme, ale jen tomu, kdo uzná způsobené bezpráví a požádá nás o odpuštění. Na to však musíme odpovědět: takové jednání je nesprávné. Odpuštění musí být jednostranný akt. Právě proto se z pohledu tohoto světa jeví jako znamení slabosti, ale v Božích očích je to naopak znamení síly. Svatý Pavel právem poukazuje na zkušenost, kterou nemůžeme přehlížet: Boží Syn nečekal se svým odpuštěním na naši lítost a tím méně na to, až se staneme svatými. Milost evangelia stojí jednoznačně v protikladu k naší lidské logice: když jsme totiž byli ještě zcela slabí, Kristus v Bohem určený čas zemřel za naše hříchy. Důkaz, že nás Bůh miluje, spočívá v tom, že za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšníci.
V tom je moc lásky: poráží zlo dobrem. Odpuštění je cesta mého obrácení, milosrdenství cesta mého zachránění. A jaké je to odpuštění: odpuštění slíbené na kříži! Zachraňují mě Ježíšova zranění, která jsem mu způsobil.


HolkyNěkdo může nyní namítnout:
když přijímáme svátost pokání, musíme vzbudit lítost a dobré předsevzetí. Není to důkaz, že lítost nad chybou je nezbytným předpokladem pro odpuštění? To přirozeně souhlasí. Ale při bližším pohledu se zde jedná o přijetí již uděleného odpuštění. Bůh nám totiž nabízí své odpuštění bez předběžných podmínek.

Kromě toho je to vážná pastorační a duchovní otázka. Často jsme lidem říkali, že Bůh nám stále odpouští, a lidé si z toho vyvodili, že se nemusí zpovídat ani obrátit. Obávám se, že výsledkem je spíše vlažná prostřednost než zářící svatost. To je typický příklad pro polopravdy, ze kterých se vyklube totální omyl. To, že je nám nabízeno odpuštění, je jedna věc, že ho přijímáme, je druhá věc. Když zpovědník zjistí, že kajícník sice své hříchy vyznává, ale nemá vůbec v úmyslu se od nich odvrátit a změnit své srdce, může mu dát sice požehnání, nikoliv však absoluci, rozhřešení. To by byl formalismus bez účinku. Nesmíme zapomínat: Satana a zatvrzelé hříšníky nepřivedla do pekla skutečnost, že hřešili více než ostatní, nýbrž to, že nemají lítost.

Použijme nyní tato kritéria na naše mezilidské konflikty: Není mým úkolem změnit srdce nepřítele. Jsem povolán k tomu, abych se za něho modlil a přes to všechno ho miloval. Jinými slovy, mým úkolem je změnit moje srdce. Nečekám na to, až druhý přede mnou padne na kolena. Nenáleží mi také, abych ho svou odpouštějící dobrotou pokořoval. Neprožívám již předem den, kdy konečně přizná své chybné jednání. Ale také tím nepopírám to zlé, co mi učinil. Já však také neztotožňuji to, co učinil, s tím, čím je. Jako Boží dítě a ubohý hříšník daruji své odpuštění, přinejmenším vnitřně, nebo slovem, či gestem, když je to možné. Toto moje odpuštění je ryzí dar. Ten druhý má svobodu, jak s tímto darem naloží, zda ho přijme, nebo ignoruje, nebo odmítne.

Já však jsem přesvědčen: Z dlouho dobého hlediska zvítězí milosrdenství.

VISION 2000 – 6/2009
Překlad -lš-


Smějeme se

Sdílet

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 16. 04. 2010 | 5402 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 13/2010
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.