Zajímavé

Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola)

www.pixabay.com, CCO (Volná licence) Nabízíme k přečtení další brožurku s názvem Krokodýl aneb můžeš růst, kterou napsal Marek Dunda a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S.....

Proč jsou tady ti krokodýli…?

Když jsem kdysi přijel do naší adoptivní farnosti v severních Čechách, do Jeníkova, zaujalo mě, že všechny děti vyráběly na faře přívěsky z korálků právě v podobě krokodýla. Nejdřív jsem netušil proč, ale pak mi to jeníkovské slečny katechetky Nazareta a Vilma vysvětlily. Krokodýl je totiž starobylým symbolem duchovního života. Krokodýl prý totiž roste po celý život. Čím starší krokodýl, tím větší… No a v duchovním životě jde také o stálý růst. Proto krokodýl. Kdo opravdu žije s Bohem, ten stále roste. Tato kniha nabízí několik desítek různých „impulsů“ k takovému růstu. Byl jsem velmi vděčný otci Markovi Dundovi za každý z nich. Pravidelných poutí Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí každého patnáctého dne v měsíci jsem se sice nemohl zúčastňovat, se zájmem jsem si však prohlížel hlavní body z promluv otce Marka na nástěnce v oslnovické kapli. Díky těmto nástěnkám jsem mohl „impulsy“ dostávat i já a mnozí další v okolí. Říkal jsem si: „Kdyby se tak mohly dostat i dále!“ Měl jsem sen, že by to šlo uskutečnit dvojím způsobem: v knize a na internetu. Oba tyto sny se již splnily. Přinesou-li vám „impulsy“ užitek a budete-li chtít je dále šířit, zkuste se podívat na internetu na strany FATYMu (www.fatym.com/taf/ostatni/) – tam najdete texty zpracované pro nástěnky tak, aby se daly vytisknout (třeba ještě i upravit), zvětšit a po dohodě s vaším panem farářem dávat každý měsíc na nástěnku v kostele. Nebo i na jinou nástěnku ve vaší obci, ve vaší firmě… Vynalézavosti se meze nekladou. V jedné vesnici si lidé na plotě předzahrádky svého domku udělali svou vlastní nástěnku… Jen pokud nástěnka není vaše, je samozřejmě vhodné to nejdřív domluvit s majitelem. A proč je na obrázku panelák a smrky? V tom paneláku jsem dříve bydlel a smrčky zasadili moji rodiče, když jsem se měl narodit já a můj brácha. Chodili jsme se s nimi měřit. Nejdříve jsme byli vyšší my, ale smrčky rostou stále, rostou dodnes. Dnes už nás přerostly o víc jak deset metrů. Není nutné růst rychle, ale stále. Kéž by vám k tomu tyto impulsy pomohly. Ne růst do výšky, ale do hloubky…
P. Pavel ZahradníčekVyužijte Boží milosti a pracujte na sobě...

36x jsme se při poutních setkáních Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí zamýšleli nad tím, jak na sobě pracovat, abychom měli více lásky k Pánu Bohu a bližním. Zvláštní je, že při promluvách nezaznívalo nic nového. Byly to většinou jen staré myšlenky z pozapomenutých katolických příruček, vysloveny řečí dnešní doby. Tyto pravdy máme zřejmě v krvi – jistě je opakovaně slýchávali naši předkové. Takto byly formovány generace před námi a bylo to jistě k jejich prospěchu. Mnozí se podivili, jak jsou tyto myšlenky konkrétní a jak se otevírají široké možnosti pro duchovní růst. Mile mě překvapilo, že paní Markéta Voříšková si dělala z promluv poznámky, které pak zpracovala a šířila dál. Ale nebylo to v této souvislosti překvapení jediné. Otec Pavel Zahradníček přišel ještě v době, kdy celý cyklus kázání nebyl dokončen, s nápadem, že by bylo dobré tyto zpracované poznámky vydat, aby z toho mohli mít užitek i ostatní. Od nápadu k jeho realizaci nebyla tentokrát dlouhá cesta, a tak nyní dostáváte do rukou brožurku, kde je jakási osnova kázání o duchovním životě, které byly pronášeny při zmíněných poutích. Snad někomu poslouží… Zbývá dodat, že pro duchovní život nejsou rozhodující předpisy a rady (i když mnohdy mohou hodně pomoci), ale důležitý je osobní vztah člověka k Bohu, který se projevuje otevřeností pro spolupráci s Boží milostí. Bude-li člověk žít podle rad obsažených v této příručce, může tím být víc disponován pro naplnění Božích záměrů s ním. Ale pozor na nebezpečí pocitu farizejské dokonalosti, který by mohl ohrozit toho, kdo by se pyšnil svými projevy zbožnosti a spoléhal se na vlastní zásluhy a přitom by pozapomněl, že jsou to všechno jen prostředky, které mohou a mají napomoci… Ale Bůh nečeká na naše výkony – stojí přece o naše srdce.
P. Marek Dunda1. Jak jít ke křesťanské dokonalosti


Podstatou křesťanské dokonalosti je láska k Bohu, která se projevuje láskou k bližnímu.

Kdo chce usilovat o křesťanskou dokonalost, musí:
1. Prosit Ducha Svatého o pomoc.
2. Boží pravdy přijímat pokorně a ochotně.
3. Pozorně přemýšlet, co od nás Bůh čeká.
4. Každodenně uvádět do života, co nám bylo sděleno.
Milovat může jen ten, kdo ví, proč miluje.

Důvody, proč máme milovat Boha:
1. Bůh nám svou lásku dal poznat skrze Krista, který za nás zemřel na kříži.
2. V lásce k Bohu nacházíme svou záchranu. Více se nám pak též podaří být lidmi lásky vůči lidem.
3. Bůh si zaslouží, aby byl milován. Čím více Boha poznáváme, tím víc pak budeme toužit mít ho rádi.
4. Bůh miluje nás. Vědět, uvědomit si, že jsme Bohem milováni. Věříš v Boží lásku? Víš, že tě Bůh miluje?

Co může být důkazem malé víry
1. Strach, smutek jsou způsobeny tím, že nevěřím, že Boží vůle je lepší než má. Je důležité, abych souhlasil s tím, jak to chce Bůh.
2. Nedůvěra, když přijde utrpení. Bůh má právo zkoušet naši lásku. Uvaž, jak Bůh zachází se svým synem: za každým utrpením se nachází něco velkého a mnohdy se toho nedočkáme kvůli naší nedůvěře.

1. úkol
Snaž se, i přes nepříznivé okolnosti, za vším, co budeš prožívat, vidět dotek Boží láskyBrožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 15 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


Zdroj: vlastní

Sdílet

Související články:
Pouť do Říma od A do Z (28. kapitola) (30.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (27. kapitola) (17.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (26. kapitola) (12.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (25. kapitola) (10.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (24. kapitola) (04.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (23. kapitola) (02.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (22. kapitola) (29.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (20. kapitola) (17.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (19. kapitola) (14.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (18. kapitola) (08.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (17. kapitola) (04.10.2023)
Láska, která stojí za to (01.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (16. kapitola) (29.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (15. kapitola) (26.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (14. kapitola) (21.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (13. kapitola) (16.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (12. kapitola) (03.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (11. kapitola) (27.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (10.kapitola) (24.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (9. kapitola) (20.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (8. kapitola) (15.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (7.kapitola) (14.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (6. kapitola) (13.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (5. kapitola) (12.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (4. kapitola) (11.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (3. kapitola) (10.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (2. kapitola) (09.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (1. kapitola) (08.08.2023)
Soužití či soužení: Doslov (31.07.2023)
Soužití či soužení: Odpustit sobě! Zásadní první krok (29.07.2023)
Soužití či soužení: Zbožnost (25.07.2023)
Soužití či soužení: Smutek (22.07.2023)
Soužití či soužení: Bratr osel a pokušení (20.07.2023)
Soužití či soužení: Nevhodné odívání bratra osla (18.07.2023)
Soužití či soužení: Zamilovanost (16.07.2023)
Soužití či soužení: Sedm hlavních hříchů (13.07.2023)
Soužití či soužení: Jeden příklad za všechny (10.07.2023)
Soužití či soužení: Špatná péče o bratra osla (06.07.2023)
Soužití či soužení: A jak to vypadá konkrétně (02.07.2023)
Soužití či soužení: Trůn srdce pro duši (27.06.2023)
Soužití či soužení: "Horší" osel, horší šance? (22.06.2023)
Soužití či soužení: Kdo jak skončí? (17.06.2023)
Soužití či soužení?: Bratr Osel (12.06.2023)
Soužití či soužení?: Osel je osel (03.06.2023)
Soužití či soužení? : Úvodní kapitoly (30.05.2023)
O výchově: Život modlitby (10. kapitola) (30.05.2023)
O výchově: Výchova k úctě (8. kapitola) (21.05.2023)
O výchově: Pokoj v rodině (7. kapitola) (16.05.2023)
O výchově: Ukázat Boha jako nejvyšší dobro (5. kapitola) (29.04.2023)
O výchově: Výchova samozřejmostí (4. kapitola) (27.04.2023)
O výchově: Vnitřně svobodné dítě (3. kapitola) (19.04.2023)
O výchově: CO má rodina poskytnout dítěti (2. kapitola) (15.04.2023)
O výchově: Je dnes zdravá výchova možná? (1. kapitola) (10.04.2023)
O výchově: Pár slov na úvod (04.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Modlitba k Panně Marii Matce Naděje (36. kapitola) (03.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Drahocenný čas (35. kapitola) (30.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Cesta k dokonalosti (34. kapitola) (28.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí (33. kapitola) (26.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách (32. kapitola) (19.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pořádek v myšlenkách (31. kapitola) (15.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Matka Boží v mém životě (30. kapitola) (12.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Řeč (29. kapitola) (09.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Křížová cesta (28. kapitola) (03.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Láska roste poznáním (27. kapitola) (27.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Růženec (26. kapitola) (24.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Smutek (25. kapitola) (20.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svaté přijímání (24. kapitola) (17.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobro konat dobře (23. kapitola) (11.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: pokání (22. kapitola) (09.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Budoucí dobra (23.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 13. 10. 2022 | 421 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.