Pozvání

Křížová cesta

Křížová cesta Prosiměřice K této době neodmyslitelně patří i modlitba křížové cesty.Přijměte pozvání k modlitbě křížové cesty s názvem JEŽÍŠ A JÁ.


1.JEŽÍŠ ODSOUZEN

Ježíš snáší pokoření, křivdy, výsměch - všechno mlčky, i když je odsouzený na smrt. A já nedovedu mlčet, odmlouvám, bráním se.
Pane, nauč mě mlčet, když je mi křivděno, a ať sám nikomu nekřivdím.

II.JEŽÍŠ NA SEBE BERE KŘÍŽ

Ježíš přijímá kříž, sám ho bere. Za mne, za toto město, za tuto vesnici, za tuto farnost, za celý svět.Já se však kříže bojím.
Pane, dej mi sílu brát svůj kříž jako pokání za sebe, ale i za druhé.

III.JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM

Kříž tíží a Ježíš nenaříká, nestěžuje si, neuhýbá pronásledování. Já kličkuji a uhýbám všem nepříjemnostem, i těm, které mi přináší můj křestanský postoj k životu.
Pane, pomoz mi pochopit, že kříž je nutnou záležitostí v životě křestana i celé církve.


Křížová cesta


IV.JEŽÍŠ SE SETKÁVÁ S MATKOU

Bolestné setkání.Pohledy Matky a Syna se setkávají ve vzájemném povzbuzení. Jak se dívám já?
Pane, at můj pohled vždy dokáže povzbudit, když zrovna nemohu udělat víc.

V.ŠIMON POMÁHÁ JEŽÍŠI

Šimon se nejdříve zdráhá, ale pod dotekem Kristovy lásky přece pomáhá.A Ježíš, jednorozený Syn Boží, si nechává pomoci od člověka. Jak málo mám já pokory, když těžko přijímám i pomoc podávanou s láskou.
Pane, odpusť mi mou domýšlivost, že na všechno chci stačit sám.

VI.VERONIČIN SKUTEK LÁSKY

Veronika se nebála k Tobě přistoupit.Neodvrátila se, viděla potem a krví zalitou tvář, a neváhala Ti ulehčit.A já často nevidím, odvracím se, lhostejně přejdu.
Pane, dej, ať mi nikdy nechybí soucit a statečnost.


KV 2011


VII.DRUHÝ PÁD

Ježíš znova padá.Moje chybné kroky ztěžují jeho krok. Ještě stále více vidím víc chyby druhých než svoje.
Pane, ať v chybách druhých vidím chyby svoje.

VIII.JEŽÍŠ POTKÁVÁ JERUZALÉMSKÉ ŽENY

Ježíš žádá lásku a ne soustrast.Já, stejně jako ženy z Jeruzaléma, umím spíše naříkat než milovat.
Pane, ať se všechny děti dovědí o Tvé lásce a ať ji poznají na nás.

IX.JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ

Hrubostmi pobízejí Ježíše, aby vstal.On jim odpouští a modlí se za ně. Mně je protivné sebemenší pohrdání, urážka, šikanování...
Pane, prosím Tě za naše nepřátele, dej jim svou milost a nám dobrou vůli odpouštět.

X.JEŽÍŠE SVLÉKAJÍ

O všechno Ježíše obrali, zacházejí s ním hůř než se zločincem, a on je stále tichý, odevzdaný, všeho se zříká. A já mnohdy toužím po tom, co mít nemusím, domáhám se i toho, bez čeho se obejdu.


Křížová cesta


XI.UKŘIŽOVÁNÍ

Ježíše přibíjejí na kříž.Přijímá dobrovolně i tuto zcela lidskou bolest. A já často v nemoci nad bolestí reptám a naříkám.
Pane, přijmi i moje bolesti jako můj dar, jako mou oběť.

XII.JEŽÍŠOVA SMRT

Ježíš umírá.Lidé se rozešli, skončila podívaná. Zůstává jen pár nejbližších. Patřím i já k těm, kdo jsou stále s Ježíšem?
Pane, dej, ať i já vytrvám v pevné víře, naději a lásce.

XIII.JEŽÍŠ SŃAT Z KŘÍŽE

Maria přijímá odevzdaně mrtvé tělo svého Syna.Přijímám i já Boží vůli klidně a s důvěrou?
Pane, kéž jsem i já ochotný dát svůj svobodný a volný souhlas ke Tvé vůli.

XIV.JEŽÍŠ POHŘBEN

Ježíšovo tělo leží v hrobě a čeká na vzkříšení. Věřím ve vzkříšení? Věřím ve věčnost?
Pane, ať se dovedu zříci všeho, co by mi bránilo na cestě do Tvého věčného království.


Karmel DačiceDÍKY, TOBĚ , PANE .Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 13. 03. 2018 | 1996 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.