Zajímavé

Do akce jde Titus ( 8. kapitola + 9. kapitola)

obrázek, zdroj: www.pixabay.com, CCO (Volná licence) Nabízíme další kapitolu z brožurky Do akce jde Titus!, kterou napsal Jozef Luscoň a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S........

8. Na mši svaté jsi byl mimo

Ráno si Titus přivstal a houževnatě se pustil do čtení. Musel plnit i povinnosti. Ale volný čas patřil knize. Takto to pokračovalo několik dní. Ani za Vendem nešel. Ten to už nevydržel, přiběhl k Zemanům a zapískl známý signál. A nic. Titus nevyšel. Zapískal podruhé a zas nic. Že by Titus umřel? Po třetím hvizdu vyběhla ven Titova sestra a ptala se: „Co chceš? Neumíš zaklepat, pozdravit a jít dovnitř?“
„Děkuji za pěkné přivítání. Je Titus doma?“
„Je.“
„A nestalo se mu nic?“
„Proč? Je zdravý jako řípa.“
„Tak mi ho zavolej.“
„Titeee, máš návštěvu! Nějaký kluk tě volá!“ Dobře věděla, kdo to je. Ale byla trochu dopálená, že musela jít otevřít dveře. Titus se za chvíli objevil a srdečně zdravil kamaráda. „Vendo, to jsi ty?“
„Člověče, to už mne ani nepoznáš? Co se ti stalo? Jsi nemocný?“
„Ne, čtu knihu.“
„Coooo? Čteš knihu? No, to jsi dopadl!“
„Čtu knihu, ale ne ledajakou. O Donu Boscovi!“
„O kom? Toho neznám.“
„O Donu Boscovi. Počkej, povím ti jeho příběh,“ a Titus spustil.
Vendo se ani ptát nestačil, Titus mluvil a mluvil.
Nakonec se zeptal: „Tak jak se ti to líbilo? Nechtěl bys i ty být salesián?“
„Nooo, takového kněze, jako byl Don Bosco, bych rád potkal. Stát se salesiánem? Vždyť to bych musel odejít z Vajnor! Ne, já zůstanu doma. Ale ty jsi nějaký změněný!“ Šibalsky se na Tita zahleděl a řekl: „Já už vím to tvoje tajemství!“
„Jaké?“
„No, pamatuješ, jak jsi jednou na mši svaté byl trochu mimo a pan farář se na tebe mračil?“
„To už udělal víckrát.“
„To ano. Ale ty jsi mi potom řekl, že máš tajemství. A já už vím jaké!“
„Jaké?“
„Představoval sis, že jsi u oltáře v kněžském rouchu. Podle toho, jak jsi mi tu básnil o Donu Boscovi, mi to začíná být jasné! Chceš být salesiánem!“
„Psssst!! Nikomu ani muk! Platí?“
„Zatím platí,“ usmál se Vendo a dodal, „ale vždyť nemáš, co skrývat.
Je to tvoje věc.“
To opravdu byla především Titova věc. Jenže v ní měl ještě mnoho nevyjasněných otázek. Zatím si předsevzal, že bude dělat to, co Don Bosco, když byl ještě chlapec. Začal se víc modlit, chodil častěji ke svaté zpovědi a poklonit se Svátosti oltářní, povídal si s kamarády, snažil se přivádět je na dobré myšlenky, povzbuzovat je k dobrému…
Měl ideál a šel za ním. To ho provázelo přes celou zimu i jaro.
9. Ať se stane Boží vůle

V tu neděli pan farář překvapil všechny věřící. V ohláškách oznámil: „Blíží se slavnost Seslání Ducha svatého. V Šaštíně se koná velká pouť. Z naší farnosti vyrazí poutníci ráno po mši svaté známou cestou směrem na Raču a Marianku. U mého přítele důstojného pana faráře v Malackách se přespí a další den večer přijdeme do Šaštína. Salesiáni tam připravili bohatý duchovní i kulturní program. Zájemci ať si vezmou jídlo, vodu, deky a přihlásí se u kostelníka v sakristii.“
Po mši svaté se před kostelem shromažďovaly hloučky lidí a všichni probírali novinky z dědiny i okolí. Tety vyprávěly, kdo s kým chodí, kde se chystá svatba, kde křtiny.
Chlapi si zase vyměňovali zprávy, kde se dá dobře vydělat, kdo si pořádně popil, kdo se míchá do politiky, kde prodávají silné koně…
Titus se procházel mezi lidmi a v duši se usmíval, co se všechno po mši svaté řeší. Ale když mezi lidmi přicházela na přetřes i pouť do Šaštína, zbystřil pozornost a začal natahovat uši. Jedna paní povzbuzovala ostatní k účasti slovy:
„Já tam pošlu svého muže i syna. Ať se polepší.“
„Já bych šla sama ráda, ale už mi neslouží nohy,“ stěžovala si jedna žena v letech.
„To já zase půjdu. Pravnučka se chce vdávat, tak pro ni chci vyprosit dobrého manžela,“ dodala jedna stařenka.
„Prý tam bude i pěkný program, který připraví ti salesiáni.“
Titus to všechno poslouchal a nahlas si povzdechl: „Ach, jak bych tam rád šel. Hlavně – podívat se na ty salesiány!“
Napětí v sobě nemohl udržet, a tak se doma vytasil s prosbou:
„Tatínku, půjdete do Šaštína, že?“
„Půjdu, pokud mi to maminka dovolí. Však víš, že mám hodně práce.“
„Na pouť byste měl jít,“ povzbuzoval Titus otce.
„A to proč?“
„Abychom měli požehnání!“
„To máš pravdu.“
„To mne těší. Vzal byste i mne?“
„Ach, tak. Proto mne tam posíláš. O co ti vlastně jde?“
Titus se rozhodl vyjít s pravdou ven: „Chtěl bych vidět, co tam dělají ti salesiáni.“
Otec sebou prudce trhl. Dlouho se mlčky díval na syna, jako by mu chtěl dohlédnout až na dno duše. Znal svého syna a věděl, že je to dobrý chlapec. Vnímal, že i jeho modlitby jsou vroucné, opravdové. Že by se v Titovi událo něco, co nepostřehl? Měl se radovat nebo smutnit? Vstal a potichu se díval z okna ven.
„Tatínku, tak jak? Vezmete mě?“ ozval se znovu chlapec.
„Zvládneš to?“
„Já? Určitě.“
„Uvidíme, co tomu řekne maminka.“
„Dobře, počkáme, co řekne.“
Večer, když už Agnesa uložila všechny děti spát, přišel za ní manžel a vyložil jí zvláštní žádost syna. Pak jí řekl: „Víš, zdá se mi, že náš syn má povolání stát se knězem.“
„O, Jáne, i ty to tak cítíš? Já jsem to tušila už delší dobu.“
„Titus je nejstarší z dětí. Čekal jsem, že nám pomůže a bude dobrým hospodářem.“
„Sám víš, že kněžství je pro rodinu úžasný dar! Ale může být kněz z chudé rodiny? Vždyť vidíš, jak žijeme. Ne, nejsme toho hodni. Musíme mu to vymluvit.“
Manžel ji chytil za rameno, usmál se a řekl: „Agneso, uklidni se.
Titus ještě není kněz. Možná ho to přejde…“
„Máš pravdu. Ať se stane Boží vůle!“
„Dobře. Tak ho do toho Šaštína vezmu.“
Ráno se Titus modlil ještě vroucněji než jindy. Otec už byl v kuchyni a jedním okem pozoroval synovo chování. Jakmile ho Titus uviděl, nevydržel a rychle se ptal: „Otče, tak jak?“
„Běž najít maminku!“
„Maminko, prosím vás, pojďte rychle dovnitř, otec vás volá.“
Paní domu vešla dovnitř a postavila se k mužovi. To dělala vždy, když šlo o vážné rozhodnutí. Slovo však ponechala na hlavě rodiny. Ten pravil: „Maminka souhlasila.“
„Děkuji, děkuji,“ vykřikoval Titus a začal jim líbat ruce.
„Počkej, máme podmínky.“
„Jaké?“
„Nebudeš cestou fňukat a své věci si poneseš sám. Platí?“
„Platí!“ skoro vykřikl radostí syn a už už se chtěl balit. Až ho otec zastavil: „Počkej, Tite, neblázni! Vždyť pouť je až za tři týdny.“ Ty tři týdny žil Titus jako v ráji. Všechno se snažil dělat dobře. Poslouchal, studoval, modlil se. Opatřil si tašku a připravoval si věci na pouť.
Titus byl už od malička trochu náchylný na nemoci. Jako by je přitahoval. Několik dní před odchodem prochladl. Až tak, že musel do postele pod peřinu.
„Tite, z té naší společné poutě nebude nic,“ pravil otec synovi. „Až se uzdravíš, půjdeme do Šaštína a vezmeme i maminku, souhlasíš?“
„Slibujete, tatínku?“
„Slibuji!“Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 25 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


zdroj: vlastní

Sdílet

Související články:
Do akce jde Titus ( 21. kapitola + 22. kapitola) (18.07.2024)
Do akce jde Titus! (16.-20. kapitola) (15.07.2024)
Do akce jde Titus ( 12. - 15. kapitola) (12.07.2024)
Do akce jde Titus ( 10. kapitola + 11. kapitola) (07.07.2024)
Do akce jde Titus ( 6. kapitola + 7. kapitola) (10.06.2024)
Do akce jde Titus ( 4. kapitola + 5. kapitola) (07.06.2024)
Do akce jde Titus ( 2. kapitola + 3. kapitola) (04.06.2024)
Do akce jde Titus ( Úvod, Předmluva +1. kapitola) (02.06.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (20. kapitola) (29.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (19. kapitola) (26.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (18. kapitola) (20.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (17. kapitola) (17.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (16. kapitola) (13.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (15. kapitola) (10.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (14. kapitola) (05.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (13. kapitola) (30.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (12. kapitola) (22.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (11. kapitola) (18.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (9. kapitola) (11.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (8. kapitola) (08.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (7. kapitola) (05.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (6. kapitola) (01.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (5. kapitola) (30.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (4. kapitola) (27.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (3. kapitola) (25.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (2. kapitola) (22.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (1. kapitola) (19.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (Úvodní slova) (17.03.2024)
I tak kázal Vianney (9. kapitola) (14.03.2024)
I tak kázal Vianney (8. kapitola) (11.03.2024)
I tak kázal Vianney (7. kapitola) (07.03.2024)
I tak kázal Vianney (6. kapitola) (05.03.2024)
I tak kázal Vianney (5. kapitola) (02.03.2024)
I tak kázal Vianney (4. kapitola) (29.02.2024)
I tak kázal Vianney (3. kapitola) (26.02.2024)
I tak kázal Vianney (2. kapitola) (24.02.2024)
I tak kázal Vianney (1. kapitola) (20.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (10. kapitola) (17.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (9. kapitola) (14.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (8. kapitola) (10.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (7. kapitola) (07.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (6. kapitola) (04.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (5. kapitola) (01.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (4. kapitola) (30.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (3. kapitola) (27.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (2. kapitola) (25.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (1. kapitola) (23.01.2024)
Tak kázal Vianney (10. kapitola) (20.01.2024)
Tak kázal Vianney (9. kapitola) (16.01.2024)
Tak kázal Vianney (8. kapitola) (14.01.2024)
Tak kázal Vianney (7. kapitola) (11.01.2024)
Tak kázal Vianney (6. kapitola) (08.01.2024)
Tak kázal Vianney (5. kapitola) (05.01.2024)
Tak kázal Vianney (4. kapitola) (03.01.2024)
Tak kázal Vianney (3. kapitola) (31.12.2023)
Tak kázal Vianney (2. kapitola) (26.12.2023)
Tak kázal Vianney (1. kapitola) (24.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (31. kapitola) (15.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (30. kapitola) (12.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (29. kapitola) (10.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (28. kapitola) (30.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (27. kapitola) (17.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (26. kapitola) (12.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (25. kapitola) (10.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (24. kapitola) (04.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (23. kapitola) (02.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (22. kapitola) (29.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (20. kapitola) (17.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (19. kapitola) (14.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (18. kapitola) (08.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (17. kapitola) (04.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (16. kapitola) (29.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (15. kapitola) (26.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (14. kapitola) (21.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (13. kapitola) (16.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (12. kapitola) (03.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (11. kapitola) (27.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (10.kapitola) (24.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (9. kapitola) (20.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (8. kapitola) (15.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (7.kapitola) (14.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (6. kapitola) (13.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (5. kapitola) (12.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (4. kapitola) (11.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (3. kapitola) (10.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (2. kapitola) (09.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (1. kapitola) (08.08.2023)
Soužití či soužení: Doslov (31.07.2023)
Soužití či soužení: Odpustit sobě! Zásadní první krok (29.07.2023)
Soužití či soužení: Zbožnost (25.07.2023)
Soužití či soužení: Smutek (22.07.2023)
Soužití či soužení: Bratr osel a pokušení (20.07.2023)
Soužití či soužení: Nevhodné odívání bratra osla (18.07.2023)
Soužití či soužení: Zamilovanost (16.07.2023)
Soužití či soužení: Sedm hlavních hříchů (13.07.2023)
Soužití či soužení: Jeden příklad za všechny (10.07.2023)
Soužití či soužení: Špatná péče o bratra osla (06.07.2023)
Soužití či soužení: A jak to vypadá konkrétně (02.07.2023)
Soužití či soužení: Trůn srdce pro duši (27.06.2023)
Soužití či soužení: "Horší" osel, horší šance? (22.06.2023)
Soužití či soužení: Kdo jak skončí? (17.06.2023)
Soužití či soužení?: Bratr Osel (12.06.2023)
Soužití či soužení?: Osel je osel (03.06.2023)
Soužití či soužení? : Úvodní kapitoly (30.05.2023)
O výchově: Život modlitby (10. kapitola) (30.05.2023)
O výchově: Výchova k úctě (8. kapitola) (21.05.2023)
O výchově: Pokoj v rodině (7. kapitola) (16.05.2023)
O výchově: Ukázat Boha jako nejvyšší dobro (5. kapitola) (29.04.2023)
O výchově: Výchova samozřejmostí (4. kapitola) (27.04.2023)
O výchově: Vnitřně svobodné dítě (3. kapitola) (19.04.2023)
O výchově: CO má rodina poskytnout dítěti (2. kapitola) (15.04.2023)
O výchově: Je dnes zdravá výchova možná? (1. kapitola) (10.04.2023)
O výchově: Pár slov na úvod (04.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Modlitba k Panně Marii Matce Naděje (36. kapitola) (03.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Drahocenný čas (35. kapitola) (30.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Cesta k dokonalosti (34. kapitola) (28.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí (33. kapitola) (26.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách (32. kapitola) (19.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pořádek v myšlenkách (31. kapitola) (15.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Matka Boží v mém životě (30. kapitola) (12.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Řeč (29. kapitola) (09.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Křížová cesta (28. kapitola) (03.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Láska roste poznáním (27. kapitola) (27.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Růženec (26. kapitola) (24.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Smutek (25. kapitola) (20.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svaté přijímání (24. kapitola) (17.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobro konat dobře (23. kapitola) (11.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: pokání (22. kapitola) (09.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 22. 06. 2024 | 104 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.