Zajímavé

Do akce jde Titus ( 10. kapitola + 11. kapitola)

obrázek, zdroj: www.pixabay.com, CCO (Volná licence) Nabízíme další kapitolu z brožurky Do akce jde Titus!, kterou napsal Jozef Luscoň a vydal tiskový apoštolát A.M.I.M.S........

10. Panna Marie mě uzdravila


Tetky se scházely do vajnorského kostela. Jak bývalo jejich dobrým zvykem, ještě před kostelními dveřmi si vyměnily nejčerstvější novinky ze života dědiny: co kde zmizelo, kdo se s kým popral, co kdo říkal… Teta Maryša nakonec oznámila: „Slyšeli jste to? S kostelníkovým synem je zle.“
„Cože? S tím blonďáčkem?“
„No, s tím. Co tak vzorně ministruje.“
„Prý je to až na smrt,“ dodala jiná.
„Pomodlíme se za něho!“
A skutečně, tetka „předmodlovačka“ spustila v kostele sérii modliteb, které uvedla: „Nyní za našeho ministranta Tituska. A pořádně!“ Titus ležel doma v posteli. Byl velmi slabý, malátný a vysílený.
Opakovaně se ho zmocňovala slabost, zimnice a bolesti. Rodiče hledali pomoc u doktora, ale ten jen konstatoval: „Nevím, co s tím.“ Kmotřenka se radila s jakýmsi odborníkem na koně. Pak přišla zvěstovat: „Och, moji drazí, ani on se s takovým neřádem ještě nesetkal.“
Nadějí byla ještě tetka bylinkářka. Přišla, podívala se na Tita a ptala se: „Chlapče, kde tě bolí?“
„Všude, teto, všude…“
„Zvláštní! Udělejte mu čaj z těchto bylin!“
„Teto, co mu je?“
„No… čaj mu pomůže!“ Domácí soudili, že byla také v koncích a neuměla přijít chorobě na kloub.
Titus ale měl ještě jeden zdroj pomoci. Tolikrát už slyšel v kázáních o tom, že Panna Maria je naše Matka. Začal uvažovat: „Moje rodná matka by mi pomohla. Proč to nevyzkoušet i u té nebeské?“ Ještě nikdy s ní nemluvil tak vážně jako teď: „Panno Maria, my tě uctíváme jako Sedmibolestnou. Ty víš, že i mě pořád něco bolí. Prosím tě, uzdrav mě! Ty jsi i Pomocnice křesťanů, pomoz mi! Zbav mě nemoci! Když se uzdravím, tak budeš vždycky mojí Matkou a já budu navždy tvým synem. A budu tu pro druhé.“ Titus měl velmi důvěrný a opravdový zážitek s Pannou Marií.
Takový, jaký může prožít čistá, dětská, důvěřující a láskou obdařená duše. V duchu se objali jako Matka a syn. K tomuto zážitku se vždy vracel, když mu bylo nejhůř. Titus od té doby začal žít s Marií v srdci. Usnul. Když se vzbudil, cítil, že se s ním něco stalo. Vstal svěží a obnovený. Objevil se ve dveřích ve chvíli, kdy jeho matka právě zašívala kalhoty. Zdvihla hlavu, a když ho uviděla, překvapením se pořádně píchla jehlou do prstu. „Tite? Co ti je?“ vyskočila a chtěla ho chytit.
Syn se na ni usmál a řekl: „Cítím se dobře, maminko. Panna Maria mě uzdravila.“
Ta slova se matce zdála příliš svatá, proto se ještě pozorněji zadívala na Tita, zda neblouzní. Další synova věta ji uklidnila. „Mám hlad, nebylo by něco k jídlu?“
Titus se uzdravil a z toho zážitku si udělal nesmírně důležitý závěr pro život: Byl jsem uzdravený na přímluvu Panny Marie, proto musím žít v domě Panny Marie. A ten je v Šaštíně.
Slovo, které jsem dal Panně Marii, dodržím. Budu její syn navždy. V Šaštíně jsou salesiáni, proto být salesiánem znamená být jejím synem.

11. Tak to u nás chodí


Otec svoje slovo splnil a za pár měsíců vcházel s manželkou Agnesou a synem Titem do chrámu Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně. Muži si sundali čapky a ohromeni krásou chrámu kráčeli k oltáři Sedmibolestné. „Maminko, to je nádhera!“ vydechl Titus.
„Psst, musíme tady být potichu!“
Před oltářem si všichni klekli a pohroužili se do modlitby. Co říkali Pánu Ježíši a jeho Matce Marii, zůstalo tajemstvím. Matka je po chvíli vyzvala: „Pomodlíme se za požehnání naší rodiny!“ Potom se odebrali bočním vchodem ven a ocitli se rovnou na nádvoří chrámu. Běhalo tu několik chlapců a jeden se obrátil k Titovi: „Ty jsi tu nový? Pojď, pomůžeš nám přenést stoličky.“ Titus neváhal a hned se přidal k chlapcům. Otcova slova mu připomenula, proč sem přišli: „Tite, máme se tady potkat s donem Bokorem.“
„Promiňte, musíme jít za donem Bokorem,“ řekl Titus chlapcům.
„Nevíte, kde bychom ho našli?“
„Ovšem. Pojďte, ukážu vám, kde má kancelář!“ ochotně se nabídl jeden z nich.
Přešli do přízemní chodby a za chvíli už stáli před jeho dveřmi.
„Tady to je. Až všechno vyřídíte, přijď za námi! Jak se jmenuješ?“
„Titus Zeman. A ty?“
„Já jsem Andrej Dermek.“
Otec jemně zaklepal na dveře. Ty se otevřely a objevil se v nich kněz středního věku, nižší postavy, příjemného vzhledu, oholený a ostříhaný na ježka. Usmál se a přivítal hosty: „Vítejte, dobří lidé! Pojďte dál! Odkud jste přišli?“
„Otče, my jsme z Vajnor a psali jsme vám, v jaké věci chceme od vás radu.“
„Aha, už si vzpomínám! Tak toto je váš syn Titus a rád by u nás zůstal.“ „Ano, done Bokore. Ale nám se zdá, že by měl ještě počkat, trochu zesílit.“
„Maminko, vždyť jsem dost silný! Když je potřeba pracovat, zastanu i za sestru,“ ozval se Titus, kterému se nelíbilo, jakým směrem se začala ubírat rozprava o jeho budoucnosti.
„Víte,“ pokračoval otec, „náš syn se doslechl o vaší škole, dozvěděl se, co tu dělají chlapci, a nedá si to vymluvit. Nepomohl byste nám? Vždyť je pro něj opravdu ještě příliš brzo!“
Don Bokor vycítil, o co tu jde a pomalu si Tita prohlížel. Potom začal svoji řeč: „Víš, Tite, ne, že by ses mi nelíbil, ale musím ti říct, jak to u nás chodí. Máme tu víc než sto chlapců. Při takovém počtu musí být i pořádek.“ „S tím nemám žádný problém, že maminko?“ Matka se usmála a pohladila Tita po vlasech.
„Máme pořádnou školu. Jak ti jdou počty?“
„Vždy jsem měl jedničku.“
„A slovenština?“
„Tou mluvím od malička.“
„No, myslel jsem, jestli umíš číst i psát slovensky.“
„Samozřejmě, otče.“
„S kamarády se snášíš?“
„Se všemi, jen s Karolom z horního konce jsem se několikrát chytnul.“
„Aha. No, to se stává,“ uznale pokýval Bokor hlavou. „Umíš být i potichu? Vydržíš samostudium a jsi ochotný i posloužit?“ „Nemějte obavy! Pocházím z dobré rodiny.“
Při těch slovech se zase otec trochu pousmál.
„Nu, pak tu ještě máme volno, hry, divadlo a sport.“
„A to ani nejíte?“ zasmál se uvolněně Titus. Don Bokor zůstal trochu zaskočený, protože mu došlo, že tento mládeneček je i šprýmař. Ani nestačil odpovědět, když Titus pokračoval: „Máte to tady přesně tak, jak jsem četl v knize o Donu Boscovi!“
„Ty jsi o něm četl knihu?“
„No, jasně! I já se chci stát salesiánem,“ vyhrkl naráz Titus.
„No, když je to tak…,“ don Bokor si uvědomil, že tu narazil na chlapecký drahokam. Na mládence jako lusk!
Titovi rodiče se znepokojeně vrtěli. Najednou viděli, že prohrávají.
Proto se tak trochu prosebně obrátili k donu Bokorovi a ten vytáhl poslední trumfy: „Víš, Tite, ale rodiče ti odejdou domů a zůstaneš tu sám. Budeš tu nejmladší, bude zima. I maminka půjde pryč. Bude se ti stýskat a nebudeš za ní moci přijít, když se něco stane. Co s tebou pak budeme dělat?“
„Proč říkáte, že tady nebudu mít maminku? Bude tady přeci se mnou Panna Maria. Ta mne bude opatrovat a chránit. Já se nerozpláču, protože tady budu mít svoji nebeskou maminku. Dělejte se mnou, co chcete, jenom mne tu nechejte!“
V Titově odpovědi bylo cítit, že všechno, co říká, má hloubku. Don Bokor pochopil, že tady nejde o rozmar rozmazleného chlapce. Uvědomil si, že v něm působí Bůh. Podobnou situaci prožil Don Bosco s Dominikem Saviem. Usmál se na chlapce a řekl: „Když je to tak, jak říkáš, poprosím tě, abys nás nechal chvíli o samotě!“
Když Titus odešel, don Bokor pověděl rodičům: „Sami jste viděli. Myslím, že Titus je velmi dobrý a moudrý chlapec. Ten se vyseká z každé nepříjemnosti. Já bych ho do naší školy přijal. Kdyby nastaly nějaké problémy, přijdete pro něho. Nicméně konečné rozhodnutí nechám na vás, ano?“
„Dobře, done Bokore. Jenže jak to bude s placením za ubytování a za školu? Víte, my nejsme bohatí,“ utrousil s obavami otec.
„Dáte, co můžete. O ostatní se postará Pán.“ Potom se přesunuli na chodbu, kde na ně netrpělivě čekal Titus.
„Tatínku, maminko, tak jak?“
„Vydrž, dozvíš se!“
Don Bokor všem podal ruku a Titovi řekl: „Tak, kamaráde, zdá se mi, že se ještě uvidíme. Jsi přijatý! Na rodičích ale záleží, kdy nastoupíš. Přeji vám vše dobré a šťastný návrat!“
Titus začal radostí vyskakovat a objímat rodiče: „Děkuji, děkuji! Pojďte poděkovat i Panně Marii.“Brožurku je možno si objednat za doporučený příspěvek na tisk 25 Kč + poštovné na adrese:
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.
Náměstí 20,
Vranov nad Dyjí 671 03,
tel. 515 296 384, email: apostolat@fatym.com


zdroj: vlastní

Sdílet

Související články:
Do akce jde Titus ( 21. kapitola + 22. kapitola) (18.07.2024)
Do akce jde Titus! (16.-20. kapitola) (15.07.2024)
Do akce jde Titus ( 12. - 15. kapitola) (12.07.2024)
Do akce jde Titus ( 8. kapitola + 9. kapitola) (22.06.2024)
Do akce jde Titus ( 6. kapitola + 7. kapitola) (10.06.2024)
Do akce jde Titus ( 4. kapitola + 5. kapitola) (07.06.2024)
Do akce jde Titus ( 2. kapitola + 3. kapitola) (04.06.2024)
Do akce jde Titus ( Úvod, Předmluva +1. kapitola) (02.06.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (20. kapitola) (29.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (19. kapitola) (26.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (18. kapitola) (20.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (17. kapitola) (17.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (16. kapitola) (13.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (15. kapitola) (10.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (14. kapitola) (05.05.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (13. kapitola) (30.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (12. kapitola) (22.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (11. kapitola) (18.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (9. kapitola) (11.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (8. kapitola) (08.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (7. kapitola) (05.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (6. kapitola) (01.04.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (5. kapitola) (30.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (4. kapitola) (27.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (3. kapitola) (25.03.2024)
Promluvy sv. Jana Marie Vianneye (2. kapitola) (22.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (1. kapitola) (19.03.2024)
Promluvy sv. Jana Maria Vianneye (Úvodní slova) (17.03.2024)
I tak kázal Vianney (9. kapitola) (14.03.2024)
I tak kázal Vianney (8. kapitola) (11.03.2024)
I tak kázal Vianney (7. kapitola) (07.03.2024)
I tak kázal Vianney (6. kapitola) (05.03.2024)
I tak kázal Vianney (5. kapitola) (02.03.2024)
I tak kázal Vianney (4. kapitola) (29.02.2024)
I tak kázal Vianney (3. kapitola) (26.02.2024)
I tak kázal Vianney (2. kapitola) (24.02.2024)
I tak kázal Vianney (1. kapitola) (20.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (10. kapitola) (17.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (9. kapitola) (14.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (8. kapitola) (10.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (7. kapitola) (07.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (6. kapitola) (04.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (5. kapitola) (01.02.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (4. kapitola) (30.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (3. kapitola) (27.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (2. kapitola) (25.01.2024)
Jak kázal Vianney o svaté zpovědi (1. kapitola) (23.01.2024)
Tak kázal Vianney (10. kapitola) (20.01.2024)
Tak kázal Vianney (9. kapitola) (16.01.2024)
Tak kázal Vianney (8. kapitola) (14.01.2024)
Tak kázal Vianney (7. kapitola) (11.01.2024)
Tak kázal Vianney (6. kapitola) (08.01.2024)
Tak kázal Vianney (5. kapitola) (05.01.2024)
Tak kázal Vianney (4. kapitola) (03.01.2024)
Tak kázal Vianney (3. kapitola) (31.12.2023)
Tak kázal Vianney (2. kapitola) (26.12.2023)
Tak kázal Vianney (1. kapitola) (24.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (31. kapitola) (15.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (30. kapitola) (12.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (29. kapitola) (10.12.2023)
Pouť do Říma od A do Z (28. kapitola) (30.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (27. kapitola) (17.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (26. kapitola) (12.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (25. kapitola) (10.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (24. kapitola) (04.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (23. kapitola) (02.11.2023)
Pouť do Říma od A do Z (22. kapitola) (29.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (20. kapitola) (17.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (19. kapitola) (14.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (18. kapitola) (08.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (17. kapitola) (04.10.2023)
Pouť do Říma od A do Z (16. kapitola) (29.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (15. kapitola) (26.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (14. kapitola) (21.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (13. kapitola) (16.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (12. kapitola) (03.09.2023)
Pouť do Říma od A do Z (11. kapitola) (27.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (10.kapitola) (24.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (9. kapitola) (20.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (8. kapitola) (15.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (7.kapitola) (14.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (6. kapitola) (13.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (5. kapitola) (12.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (4. kapitola) (11.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (3. kapitola) (10.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (2. kapitola) (09.08.2023)
Pouť do Říma od A do Z (1. kapitola) (08.08.2023)
Soužití či soužení: Doslov (31.07.2023)
Soužití či soužení: Odpustit sobě! Zásadní první krok (29.07.2023)
Soužití či soužení: Zbožnost (25.07.2023)
Soužití či soužení: Smutek (22.07.2023)
Soužití či soužení: Bratr osel a pokušení (20.07.2023)
Soužití či soužení: Nevhodné odívání bratra osla (18.07.2023)
Soužití či soužení: Zamilovanost (16.07.2023)
Soužití či soužení: Sedm hlavních hříchů (13.07.2023)
Soužití či soužení: Jeden příklad za všechny (10.07.2023)
Soužití či soužení: Špatná péče o bratra osla (06.07.2023)
Soužití či soužení: A jak to vypadá konkrétně (02.07.2023)
Soužití či soužení: Trůn srdce pro duši (27.06.2023)
Soužití či soužení: "Horší" osel, horší šance? (22.06.2023)
Soužití či soužení: Kdo jak skončí? (17.06.2023)
Soužití či soužení?: Bratr Osel (12.06.2023)
Soužití či soužení?: Osel je osel (03.06.2023)
Soužití či soužení? : Úvodní kapitoly (30.05.2023)
O výchově: Život modlitby (10. kapitola) (30.05.2023)
O výchově: Výchova k úctě (8. kapitola) (21.05.2023)
O výchově: Pokoj v rodině (7. kapitola) (16.05.2023)
O výchově: Ukázat Boha jako nejvyšší dobro (5. kapitola) (29.04.2023)
O výchově: Výchova samozřejmostí (4. kapitola) (27.04.2023)
O výchově: Vnitřně svobodné dítě (3. kapitola) (19.04.2023)
O výchově: CO má rodina poskytnout dítěti (2. kapitola) (15.04.2023)
O výchově: Je dnes zdravá výchova možná? (1. kapitola) (10.04.2023)
O výchově: Pár slov na úvod (04.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Modlitba k Panně Marii Matce Naděje (36. kapitola) (03.04.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Drahocenný čas (35. kapitola) (30.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Cesta k dokonalosti (34. kapitola) (28.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí (33. kapitola) (26.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách (32. kapitola) (19.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pořádek v myšlenkách (31. kapitola) (15.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Matka Boží v mém životě (30. kapitola) (12.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Řeč (29. kapitola) (09.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Křížová cesta (28. kapitola) (03.03.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Láska roste poznáním (27. kapitola) (27.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Růženec (26. kapitola) (24.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Smutek (25. kapitola) (20.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svaté přijímání (24. kapitola) (17.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobro konat dobře (23. kapitola) (11.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: pokání (22. kapitola) (09.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Vyznání hříchů (21. kapitola) (04.02.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Předsevzetí (20. kapitola) (28.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lítost (19. kapitola) (21.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zpytování svědomí (18. kapitola) (17.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Svátost smíření (17. kapitola) (08.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Věrnost i v nepatrných věcech (16. kapitola) (01.01.2023)
Krokodýl aneb můžeš růst: Stálá bdělost nad sebou (15. kapitola) (30.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pevná důvěra v Boha (14. kapitola) (27.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokorná nedůvěra ve vlastní síly (13. kapitola) (24.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Touha po dokonalosti (12. kapitola) (16.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Zlý návyk (11. kapitola) (11.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Ještě jednou o pokušení (10. kapitola) (05.12.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Pokušení (9. kapitola) (29.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hlavní chyba (7. kapitola) (24.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Lehký hřích (6. kapitola) (19.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Hřích (5. kapitola) (16.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Dobrý úmysl (4. kapitola) (04.11.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Pánu Bohu (3. kapitola) (31.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce (2. kapitola) (22.10.2022)
Krokodýl aneb můžeš růst: Jak jít ke křesťanské dokonalosti (1. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Závěrečné obřady (19. kapitola) (13.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Přijímání (18. kapitola) (10.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Pozdravení pokoje (17. kapitola) (02.10.2022)
Skřítek Kostelníček: Otče náš (16. kapitola) (29.09.2022)
Kostelníček: Proměňování (15. kapitola) (22.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Svatý, Svatý (14. kapitola) (18.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Příprava hostiny (13. kapitola) (11.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Obětní dary (12. kapitola) (06.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Přímluvy (11. kapitola) (04.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Věřím v Boha (10. kapitola) (02.09.2022)
Skřítek Kostelníček: Kázání (9. kapitola) (30.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Žalm (7. kapitola) (23.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Maminka čte v kostele (6. kapitola) (21.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Odpuštění (5. kapitola) (18.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Oblečení pana faráře (4. kapitola) (11.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kostelníček u varhan (3. kapitola) (08.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Skřítek u kropenky (2. kapitola) (06.08.2022)
Skřítek Kostelníček: Kája a Kostelníček (1. kapitola) (31.07.2022)
Vyřiďte siónské dceři (12. kapitola) (01.05.2022)
Stáří: Těšíme se (10. kapitola) (24.04.2022)
Stáří: Kdo by se třás (9. kapitola) (08.04.2022)
Vyřiďte siónské dceři (11. kapitola) (07.04.2022)
Stáří: Nemoc (8. kapitola) (20.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (10. kapitola) (13.03.2022)
Stáří: Osamělost (7. kapitola) (09.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (9. kapitola) (06.03.2022)
Vyřiďte siónské dceři (8. kapitola) (27.02.2022)
Stáří: Soužití s mladými (6. kapitola) (20.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (7. kapitola) (19.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (6. kapitola) (14.02.2022)
Vyřiďte siónské dceři (5. kapitola) (04.02.2022)
Stáří: Bůh ti dal tvář, ale usmívat se musíš sám (5. kapitola) (29.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (4. kapitola) (26.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (3. kapitola) (19.01.2022)
Stáří: Věda a stárnutí (4. kapitola) (16.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (2. kapitola) (12.01.2022)
Stáří: Můžeme se ještě změnit? (3. kapitola) (09.01.2022)
Vyřiďte siónské dceři (1. kapitola) (05.01.2022)
Stáří: Co je na stáří pěkného (2. kapitola) (02.01.2022)
(01.01.2022)
Stáří: Co je to stáří (1. kapitola) (22.12.2021)
Svatý zázraků (10. část) (18.12.2021)
Svatý zázraků a lásky (9. část) (27.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (8. část) (21.11.2021)
Svatý zázraků a lásky (7. část) (07.11.2021)
Svatý zázraků (6. část) (10.10.2021)
Svatý zázraků a lásky (5. část) (16.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (4.část) (12.09.2021)
Svatý zázraků a lásky (3. část) (26.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (2. část) (24.08.2021)
Svatý zázraků a lásky (1. část) (22.08.2021)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 07. 07. 2024 | 49 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.