Liturgický rok

Advent

2016 Adventní čas je tady. Příchod Pána se blíží.

Cesta a stezky mezi člověkem a Bohem.
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“
(Mk 1,1)


2016

Kdykoli jezdíme po rozbitých cestách, zlobíme se, že nejsou v pořádku. Cestování po nich je nebezpečné. Ale toto nebezpečí trvá i když jsme v klidu domova. Kdykoli se něco zlého přihodí a my potřebujeme pomoc hasičů, lékaře, přátel a cesta k nám je poničená či zatarasená, může to pro nás znamenat pohromu.

Je proto důležité znát cesty, které nás spojují s druhými a dbát o to, aby byly v pořádku. A těmi cestami mohou být silnice vedoucí k našemu domu, různé mezilidské vztahy a způsoby komunikace s druhými lidmi a také náš vztah a způsoby komunikace s Bohem.

A to je cesta a stezky, o kterých hovoří dnešní evangelní úryvek.
Náš vztah s Bohem (cesta) a možnosti, skrze které k nám přichází (stezky). Jaké jsou a v jakém jsou stavu?

Lékař Max Kašparů ve své knize Malý kompas víry uvádí pět důležitých stezek, které nás mají spojovat s Bohem: Bible, příroda, svědomí, modlitba a svátosti.

Bible.
Jak se setkávám s Božím slovem? Snažím se ho číst každý den? Přemýšlím nad ním? Řídím se podle něho? Vyhledávám ho, když potřebuji povzbuzení, radu, sílu ke konání dobra?

Příroda. Celý svět hovoří o velikosti, moci a kráse Boží. Dokážu se zastavit, vnímat Boží blízkost, děkovat Bohu za vše, co mi daroval? Součástí přírody jsou i druzí lidé, se kterými máme vytvářet společenství a sdílet a rozvíjet svou víru. Snažím se o to?

Svědomí.Svědomí je tichý, jemný hlas, kterým mluví Bůh ke každému z nás. (To je definice, kterou se učíme s dětmi v náboženství.) Dokážu se ztišit, abych zaslechl hlas svého svědomí? Konám, co mi svědomí radí, nebo musí ono poslouchat mé rozmary a vášně?
Svědomí se dá snadno zkazit tím, že ho ignoruji, že se před ním vymlouvám a beru si příklad z lidí, kteří ho neposlouchají a nejednají správně. Neničím si ho tímto způsobem?
Dává se do pořádku rozjímáním nad Božím Desaterem. Snažím se o to?

Modlitba. Je má modlitba skutečným rozhovorem s Bohem? Dokáži s Bohem mluvit o všem, co prožívám? Děkuji mu za radosti a odevzdávám mu své starosti? Udělám si dostatek času na osobní i společnou modlitbu?

Svátosti. Ve výuce náboženství se svátosti kreslí jako studánky, které jsou tu pro naše občerstvení při našem putování do nebe. Čerpám z těchto studánek?
Bůh je připraven dávat, přijdu k němu s pokorou a touhou, aby mi mohl pomáhat?

V jakém stavu je náš vztah s Bohem? Má k nám otevřenou cestu? V jakém stavu je těch pět stezek, po kterých k nám má přicházet Ježíšova pomoc v každodenním životě?

Advent je krásné období, které nás volá, abychom se nad tím zamysleli a dali je do pořádku. Není to snadný úkol, ale námaha a práce, kterou nás to bude stát je pro naše dobro.
Kéž se nám to zdaří.


adv 2015
Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 12. 12. 2017 | 2120 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.