Zajímavé

Znáš dary Ducha Svatého?

zdroj: www.pixabay.com, CCO S blížící se slavností Seslání Ducha svatého, nabízím charakteristiku darů Ducha svatého z pohledu papeže Františka...

Moudrost

Moudrost je schopnost dívat se na všechno Božíma ožima. Duch svatý nás nečiní moudrými v tom smyslu, že bychom měli odpověď na všechno a všechno věděli, ale v tom smyslu, že víme o Bohu, víme jak působí Bůh, a rozpoznáme, kdy je něco od Boha nebo od Boha není. Srdce moudrého člověka vnímá Boha, cítí chuť Boha. Duch svatý nám dává schopnost dívat se Božíma očima, naslouchat Božíma ušima, milovat Božím srdcem, posuzovat věci Božím soudem.

Rozum

Nejde zde o intelektuální schopnosti, kterými můžeme být více či méně obdařeni. Dar rozumu je milost, která v nás vzbuzuje schopnost pronikat hlouběji za vnější vzhled skutečností a zkoumat hlubiny Božích záměrů a Božího plánu spásy. Dar rozumu úzce souvisí s vírou. Když v našem srdci přebývá Duch svatý a osvěcuje naši mysl, dává nám den za dnem růst v hlubším pochopení toho, co řekl a učinil Hospodin.

Rada

Skrze dar rady Bůh svým Duchem osvěcuje naše srdce a dává nám pochopit, co máme říci, jak se máme zachovat a jakou cestu zvolit. V důvěrném vztahu k Bohu postupně odkládáme svou osobní logiku, která je často diktována naší uzavřeností, předsudky a ambicemi, a učíme se ptát Pána: "Po čem toužíš ty? Jaká je tvoje vůle? Co se líbí tobě?" Dar rady uschopňuje naše svědomí k tomu, aby činilo konkrétní rozhodnutí podle Ježíšovy evangelní logiky.

Síla

Darem síly Duch svatý osvobozuje půdu našeho srdce od otupělosti, od nejistot a od všech obav, které je mohou zatěžovat, aby se v něm mohlo uskutečňovat Pánovo slovo. Existují i těžké chvíle a extrémní situace, kdy se dar síly projevuje výjimečným způsobem. Nemysleme si však, že je nezbytný pouze ve zvláštních situacích. Tento dar má být základní tóninou našeho každodenního křesťanského života. Po všechny dny svého života potřebujeme sílu, abychom dovedli prožívat svou víru.

Umění

Dar umění nás vede k tomu, že skrze stvoření poznáváme velikost a lásku Boží a jeho hluboký vztah ke každému tvoru. Naše oči se otevírají pro kontemplaci Boha v kráse přírody, takže objevujeme, jak všechno mluví o něm a o jeho lásce. Dar umění nás uvádí do hlubokého souladu se Stvořitelem a dává nám podíl na čistotě jeho pohledu a jeho úsudku. Chrání nás též před pokušením zastavit se pouze u tvorů, jako by oni mohli poskytnout odpověď na všechna naše očekávání.

Zbožnost

Zbožnost je synonymem důvěry v Boha. Je to schopnost s láskou a jednoduchostí se k Němu obracet v modlitbě, jak je to vlastní lidem pokorného srdce. Vede nás k tomu, abychom žili jako Boží děti. Současně nám též pomáhá, abychom tuto lásku přenášeli i na druhé a poznávali v nich své bratry. Někteří se domnívají, že zbožnost znamená zavřít oči a tvářit se jako "svatý obrázek". Toto není dar zbožnosti. Dar zbožnosti znamená, že jsme doopravdy schopni radovat se s radujícími a plakat s plačícími, být nablízku tomu, kdo je osamocen nebo stísněn, napomínat toho, kdo chybuje, utěšovat toho, kdo je sklíčen, ujímat se potřebného a pomáhat mu.

Bázeň Boží

Bázeň boží je dar, který nám připomíná, jak jsme malí ve srovnání s Bohem a jeho láskou. Je též odevzdaností dobrotě našeho Otce, který nás nesmírně miluje. Tento dar nám pomáhá uvědomit si, že všechno je milost a že opravdu silní jsme tehdy, když následujeme Pána Ježíše a dovolíme, aby nás Otec zahrnoval svou dobrotou a milosrdenstvím. Bázeň Boží z nás nečiní plaché a poddajné křesťany, ale vlévá nám odvahu a sílu. Je to dar, jenž z nás činí přesvědčené a horlivé křesťany, kteří nejsou Hospodinu poddáni ze strachu, ale proto, že je dojala a získala Jeho láska.


zdroj: www.pixabay.com, CCO

Sdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 13. 05. 2021 | 164 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.