Boží doteky

Boží Milosrdenství

Svatý Otec Jan Pavel II. vyhlásil svátek Božího Milosrdenství pro celou církev 30.4. 2000, v den svatořečení svaté Faustyny.Pán Ježíš řekl: "Toužím,aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvláště pro ubohé hříšníky. Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, duše hynou. Dávám jim poslední záchranu - svátek mého milosrdenství.Jestliže nevzdají chválu mému milosrdenství, zahynou navěky".Jsem trojnásobně svatý a ošklivým si sebemenší hřích. Nemohu milovat duši, která je poskvrněna hříchem, ale když lituje, má štědrost k ní je bez hranic. Mé milosrdenství ji objímá a ospravedlňuje. Stíhám svým milosrdenstvím hříšníky na všech jejich cestách a mé Srdce se raduje, když se oni ke mně vracejí. Zapomínám na hořkosti, kterými sytili mé Srdce, a raduji se z jejich návratu. Řekni hříšníkům, že žádný mé ruce neunikne. Prchají-li před mým milosrdným Srdcem, upadnou do mých spravedlivých rukou. Řekni hříšníkům, že na ně stále čekám, naslouchám úderům jejich srdce, kdy bude bít pro mě.
Napiš, že k nim hovořím skrze výčitky svědomí, skrze neúspěchy a utrpení, skrze bouře a blesky, promlouvám skrze hlas církve, a pokud zmaří všechny mé milosti, začínám se na ně hněvat, ponechávaje je samým sobě a dávaje jim to, po čem touží.Dva paprsky představují krev a vodu –světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší… Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo na kříži otevřeno kopím. Tyto paprsky chrání duše před hněvem mého Otce. Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka. Chci, aby první neděle po Velikonocích byla svátkem Milosrdenství. Popros mého věrného služebníka, aby v tento den řekl celému světu o tom mém velkém milosrdenství, že kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství. Ach, jak mě zraňuje nedůvěra duše. Taková duše vyznává, že jsem svatý a spravedlivý, ale nevěří, že jsem Milosrdenstvím, nedůvěřuje v mou dobrotu. I satani velebí mou spravedlnost, ale nevěří v mou dobrotu.
Mé Srdce se raduje z toho titulu Milosrdenství.

Řekni, že milosrdenství je největší Boží vlastností. Všechna díla mých rukou, jsou korunována milosrdenstvím.


Sdílet

| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 01. 05. 2011 | 4675 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.