Foto

Kříž - symbol lásky

Kříž a jabloň


Kříž - slovo v této postní době často opakované. Co ale znamená? Pro mě i tebe ? Čím se nám stal?
Již po dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami.
Ježíš říká: "Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa".
Každý na sobě může zakoušet věrnost tomuto zaslíbení. Stačí se mu s vírou otevřít a spolehnout na něj.
Při pohledu na kříž můžeme propojit to těžké v našem životě s Kristem, s mocí jeho lásky a vědět, že tu nejsme sami. Díky jeho vítězství nad zlem a nad smrtí může mít každé trápení hluboký smysl.
Je tu Pán. Je to příležitost k setkání s ním ve vlastním srdci.

(P.Vojtěch Kodet)

Kříž  Assisi

Klaňme se Spasiteli, neboť on svou smrtí a svým vzkříšením obnovil život.Kříž Lipolec

Ježíš byl ukřižován i za tebe. A to proto, že tě velmi miluje.Kříž Hostýn

Skutečný život se vždy rodí ze smrti.Kříž Měřín

Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.Kříž  Assisi

Kristus byl pro nás poslušný až k smrti.Hřbitov KV

Kde je smrti tvoje vítězství?Kostel sv.kříže Řím

Jeho rány nás uzdravily.Kříž  Stálky

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.Pros. 2

Kříž je spása pro všechny. Je z lásky Boží k nám. Je milosrdenství - odpouští vše.Kříž Riga

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.Kříž Vrat.

Vše prokládat láskou, i utrpení. Za vším je milosrdenství Boží.Kříž Měřín

Láska je silnější než nenávist, jde jen o to, aby láska byla i našem srdci.Kříž Vilnius

Tajemství života a smrti souvisí s tajemstvím Boha. Jediné, co máme ve svých rukou je naděje.Kříž  Lubnice

Bůh může všechno, ale to neznamená, že za všechno může.Kříž  Assisi

Ruce své má roztažené hříšníků k objímání, všech, kteří chtějí zkroušeně učiniti pokání.Kostel sv.kříže Řím

Byl jsi zabit, Pane, a svou krví jsi nás vykoupil.Kříž Brno

Nemůžeš ze svého života vyškrtnout kříž.Hřbitovní kříž Vrat.

Kristus sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě.Kříž Řím

Krev Kristova nás očišťuje, abychom mohli sloužit živému Bohu.Kříž u St.Petřína

Mějte víru a poznáte, co jsou to zázraky.Kříž Ravena

Kříž přinesl radost celému světu.Kříž KV

Pod křížem učíme se znát, jak mnoho máme druhé milovat.Hřbitov Vratěnín

Milovat nemilující, snášet nesnesitelné - hle, křížová cesta do ráje.Kříž Řím

Uctívejme svatý kříž, neboť skrze něj se nám dostalo spásy.Svatá brána Řím

Díky za tvůj kříž.....
Hora Křížů

Naučíme - li se pravidelně sedávat pod Ježíšovým křížem, teprve pochopíme, jak těžké je vnímat a splnit Jeho požadavky.


Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 08. 03. 2009 | 8524 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.