Liturgický rok

Nejsvětější Trojice

Fial.květy Pojďte dnes s pomocí Ducha svatého obdivovat tajemnou krásu Božího bytí v Nejsvětější Trojici. Nedělejme si žádnou naději, že to tajemství pochopíme. Člověk je obrazem Božím. Pokusme se proto zahlédnout v nás, lidech, něco z božského originálu. My máme totiž také trojjedinost: Máme schopnost bytí, máme schopnost poznání, máme schopnost lásky. Pouze to prvé, - živé bytí - to má rostlina. Bytí a schopnost poznávat - to má zvíře. Bytí, poznání a lásku - to má člověk - obraz Boží. Bůh, původce všeho, je Bůh Otec - tvé bytí je dárek od něj.

Bůh, Slovo, Moudrost, je Syn. - Jeho dar je zjevení, poznání, radostná zvěst Evangelia. Bůh, zosobněná láska - je Duch svatý. Laskavá tvář tvoje je zrcadlem lásky Boží.


Nejsv. Trojice 2


Mé bytí se stává božím, jak rostu v poznávání, jak rostu v lásce. To je život svaté Trojice v člověku, Boží soulad, akord. Jak je to krásné! Je vpravdě spravedlivé - vpravdě se sluší, - abychom za to všechno dnes Bohu s obdivnou radostí poděkovali.

Týká se nás to i v opačném směru - jaká je cesta člověka k Bohu: Křesťan je ten, kdo s Ježíšem v síle Ducha jde svým životem k Otci. V Kristu a Duchu svatém se nám Bůh projevuje. Bůh je a vždy bude pro člověka tím největším tajemstvím.

Nelze sice poznat, jaký Bůh je, ale je možné poznat, že Bůh je. Vždyť máme před sebou svět, jeho dílo. Je tedy možné pochopit, že všude, kam se podíváme, jsou stopy inteligence Stvořitele, autora přírodních zákonů. Je možné poznat, že Bůh je.


Vodopád


Proč tedy lidé přesto nevěří?
Protože si nedovedeme představit, jaký Bůh je. Téhle potíže víry si byl vědom už Mojžíš i apoštolové se domáhali na Pánu Ježíši, aby jim ukázal Otce.- Ale Ježíš jim odpověděl: Kdo vidí mne, vidí Otce. Když slyší mne, slyší Otce.
Máme evangelium, kde ústy Pána Ježíše mluví Boží hlas. Je to pomoc, ale zas to žádá víru!
Máme i další pomoc: Ducha svatého. Cítíme jeho dobrá vnuknutí, prožíváme chvilky radosti. Ale zas ho není vidět, zas si jej nedovedeme představit. I Duch svatý je tajemství, vyžaduje víru.


Děti v loďce


Trojjediný Bůh je ve svém Otcovství, v Synu i ve svém Duchu poznatelný, že je, ale zůstává tajemstvím, jaký je. Ano je to tak. Hmota je tajemství. Energie je tajemství. Život je tajemství. - A je Tajemství všech tajemství, dáváme mu starobylé jméno: Bůh.

Vidíme kolem sebe dílo Boha Stvořitele, slyšíme v evangeliu hlas Syna Božího, cítíme vanutí inspirace Ducha svatého v dobrých vnuknutích, ale Boha nevidíme. Celý život žijeme v něm, v jeho lásce a milosti, ale skrze víru. Máme však slíbeno: Když ve víře, naději a lásce vytrváme, spočineme v jeho náručí. (Ladislav Simajchl - Cestou do Emauz)

Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 13. 05. 2008 | 2943 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.