Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Jan Pavel ll. 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. Přijímá jméno Jan Pavel II. Byl v papežském úřadě byl od 16. října 1978 do 2. dubna 2005.

Byl to první slovanský a zároveň první neitalský papež od roku 1522.
1. května 2011 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu blahořečen.Ukaz("text"); ?>