Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Oheň 2 Náš Vykupitel vstal z hrobu: zapějme chvalozpěv Pánu, našemu Bohu. Aleluja.

Ukaz("text"); ?>