Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Tasovice Tasovice - vesnice ležící nedaleko od Znojma. Ne všichni víme, že se zde 26.12.1751 v rodině řezníka narodil budoucí světec Klement Maria Hofbauer. Už od dětství Klement chtěl zasvětit svůj život Bohu. Ale finanční situace jeho rodiny mu nedovolovala studovat, a tak si zajistit potřebné vzdělání. Vyučil se proto pekařem. Chtěl jít za Božím hlasem, ale zdálo se, že všechny dveře, které vedly ke kněžství, byly pevně uzavřeny. V této situaci viděl Jan jen jedinou cestu, zasvětit se Bohu jako poustevník.

Ukaz("text"); ?>