Poutní misto - Matka Důvěry

V Jeníkově máme poklad

Mnozí možná neví, že v jeníkovské farnosti mámě poklad, který může leckomu pomoci v boji proti koronaviru. Jeníkov je totiž poutní místo, kde Panna Maria vyprosila ne jednomu přicházejícímu nešťastníkovi zázračné vyslyšení z nemoci. Dotyčný buď prosil za sebe anebo za své blízké.


Existuje dokonce Kronika vyslyšených proseb u obrazu bolestné Matky Boží, která tato uzdravení zaznamenává. Kronika vyslyšení zde

Byli ovšem i tací, kteří se do jeníkovského kostela nemohli dostavit a jen na dálku si vzpomněli na jeníkovskou Matku Boží a hle zdravotní stav se náhle zlepšil. Když jsem si tyto skutečnosti dala dohromady, uvědomila jsem si, že máme v Jeníkově poklad. Řada z vás se jistě koronaviru bojí, protože nikdo dopředu neví, jak na tento vir bude jeho organismus reagovat. Někteří nemocí Covid projdou, aniž by to zpozorovali, jiní končí na ventilátorech…

A tak proč se nezkusit pomodlit k jeníkovské Matce Důvěry, když tuto zkušenost udělali mnohé generace před námi? Milostný obraz, u kterého se celá řada vyslyšení udála, sice v Jeníkově není – nepodařilo se nám zjistit, kde se nachází, ale před lety jsme darem dostali jiný obraz Bolestné Matky Boží, u kterého máme i dnes hlášené vyslyšení. Chci vás tedy povzbudit k naději a k důvěře v Boží pomoc a lásku, kterou Bůh prostřednictvím Panny Marie dává. Do jeníkovského kostela k Matce Boží můžete přijít, rádi vás do něj pustíme anebo si vzpomenout na jeníkovskou Matku Důvěry na dálku. Žádná vyřčená modlitba z hloubi duše nikdy nezůstane bez odezvy, i když člověk nedostane to, co žádá. Modlitba k Panně Marii Jeníkovské Matce Důvěry

Maria, Matko Důvěry, Tys neochvějně spoléhala na Boží lásku i v nejtěžších zkouškách svého života, když jsi pociťovala nebezpečí, bezmocnost a osamocenost a tím jsi dala Pánu příležitost, aby na Tobě vykonal veliké věci Od Tebe se chceme učit opravdově důvěřovat našemu Bohu a tak jako Ty ho vytrvale milovat za všech okolností a odevzdaně s radostí přijímat jeho vůli i kdyby měnila naše plány a byla pro nás těžká. Maria, Tvé přímluvě svěřujeme spásu svou a svých bližních a všechny své pozemské úmysly a starosti, ať i skrze nás může být oslaven náš Pán. Amen

Imprimatur: † Mons.ThDr. Josef Koukl 22. 5.02, č.j. 652/02


Níže několik vyslyšení z Kroniky:

Zuckmantel, 9. srpna 1728
Joannes Röthig a jeho žena Anna Dorothea tři týdny leželi v hrozných bolestech a horečkách a žádné prostředky jim nepomáhali. Tak oba vzpomínali na milostný obraz Matky Boží a hned se jim ulevilo. Dnes se zúčastnili na Adoraci a na děkovné mši svaté.

Teplitz, (Teplice, farnost Teplice), 24. srpna 1728
Anna Dorothea Tschachlin z Teplitz a hlásí, že před několika týdny měla vysoké teploty. Vroucně se modlila o pomoc k Matce Boží na dálku a byla vyslyšena. Dnes je zde i s obětními dary, poděkovat za pomoc a uzdravení.

Ladung, (Loučná, farnost Osek), 1. ledna 1729
Joannes Michael Libscher měl delší dobu teploty, že se obával konce života. Vzpomněl si na útočiště, bolestnou Matku Boží a prosil o pomoc. Úplně se uzdravil a přišel poděkovat. Neudorf, (Nová Ves, farnost Bělá), 6. května Přišel Joannes Fabert z Neundorf se ženou poděkovat mší svatou za uzdravení celé rodiny. Měli silnou chřipku a bolesti ve všech údech a i děti velice stonali. Všichni se modlili k Matce Boží a prosili ji o pomoc. Byli vyslyšeni.


Sdílet

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 30. 03. 2021 | 894 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.