Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 220 nalezených)

Bohoslužby

Liturgické texty na 27. 12. 2020 – Svátek Svaté Rodiny

a

Pastýři spěchali
a nalezli Marii a Josefa
i děťátko položené v jeslích.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 26. 12. 2020 | 542 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 25. 12. 2020 – Slavnost narození Páně

1

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.


Radujte se, nebesa, zajásej, země,
zahuč, moře a vše, co je naplňuje.
Zaplesej, pole a vše, co je na něm.

Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 24. 12. 2020 | 618 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 20. 12. 2020 – 4. neděle adventní (roční cyklus B)

4 Z nebe posel vychází, zdávna již žádaný, k Panně čisté přichází, od Boha poslaný, ten rajský archanděl, nazvaný Gabriel.
Zdrávas, plná milosti, od Boha zvolená, bohatá jsi na ctnosti, nad jiné vznešená. Synáčka míti máš, jméno mu Ježíš dáš.
Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 15. 12. 2020 | 579 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 13. 12. 2020 – 3. neděle adventní (roční cyklus B)

3 neděle

Stále se radujte. Bez přestání se modlete.
Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.
Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši.

Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 09. 12. 2020 | 580 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 6. 12. 2020 – 2. neděle adventní (roční cyklus B)

2

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů
a k radosti vašeho srdce dá,
že uslyšíte jeho mocný hlas.
Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 01. 12. 2020 | 574 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska ze dne 20. listopadu 2020

Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin. Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 27. 11. 2020 | 566 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 29. 11. 2020 – 1. neděle adventní (roční cyklus B)

1

Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"


Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer, nebo o půlnoci,
nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.
Advent vždy vyzývá k bdělosti a k radostnému očekávání Pána Ježíše.

Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 25. 11. 2020 | 548 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Počet účastníků na bohoslužbách

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci s COVID-19 je počet účastníků na bohoslužbách závislý na stupni pohotovosti vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR (viz PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace). Je třeba, aby duchovní správcové i účastníci bohoslužeb sledovali aktuální situaci a řídili se podle vyhlášených stupňů.

Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 25. 11. 2020 | 611 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 22. 11. 2020 – Slavnost Ježíše Krista Krále

JEŽÍŠ KRISTUS JE KRÁL.


Ježíš nám dnes ukazuje, co to znamená kralovat.
Kralovat, vládnout, neznamená užívat si vládu, ale sloužit!

"...Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly... "

Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 17. 11. 2020 | 618 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 15. 11. 2020 – 33. neděle v mezidobí

7


Půvab zklame, krása prchne,
zato žena, která ctí Hospodina,
zaslouží si chválu.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 12. 11. 2020 | 622 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 8. 11. 2020 – 32. neděle v mezidobí

7


Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají.Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 03. 11. 2020 | 737 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 1. 11. 2020 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

1


Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství...Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 26. 10. 2020 | 742 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 25. 10. 2020 – 30. neděle v mezidobí cyklus A

kalich
Miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
Miluj svého bližního jako sám sebe.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 19. 10. 2020 | 628 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 18. 10. 2020 – 29. neděle v mezidobí cyklus A

zpěv  
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 14. 10. 2020 | 729 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 11. 10. 2020 – 28. neděle v mezidobí cyklus A

Pastýř2
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,...
Vede mě po správných cestách pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 07. 10. 2020 | 614 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.