Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 214 nalezených)

Bohoslužby

Liturgické texty na 18. 4. 2021 - 3. neděle velikonoční

z

Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména,
vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 14. 04. 2021 | 390 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 11. 4. 2021 - 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství

Pán Ježíš

Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 07. 04. 2021 | 491 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 4. 4. 2021 - Slavnost zmrtvýchvstání Páně

d

Velikonoční oběti, pospěšme chválu zapěti.
Beránek ovce vykoupil, když muka kříže podstoupil.
Se smrtí život utkal se, v podivuhodném zápase.
Pán žití učinil ten div, zemřel, a v slávě vládne živ.
Vstal Kristus, naše naděje, a zve nás do Galileje.
Žije náš Král, chcem žíti s ním, slitovným Králem vítězným, aleluja, aleluja.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 03. 04. 2021 | 490 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 1. 4. 2021 - Zelený čtvrtek

kalich

Toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 30. 03. 2021 | 453 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 28. 3. 2021 - Květná neděle (roční cyklus B)

a

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 26. 03. 2021 | 471 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 25. 3. 2021 - Slavnost zvěstování Páně

1

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.
Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 24. 03. 2021 | 401 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 21. 3. 2021 - 5. neděle postní (roční cyklus B)

q

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu a očisť mě od mého hříchu.
Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
(Žl 51, 3-4)


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 17. 03. 2021 | 414 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 14. 3. 2021 - 4. neděle postní (roční cyklus B)

t

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete.
Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (srov. Iz 66,10-11)


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 11. 03. 2021 | 401 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 7. 3. 2021 - 3. neděle postní (roční cyklus B)

t

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3, 16)Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 04. 03. 2021 | 462 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 28. 2. 2021 - 2. neděle postní (roční cyklus B)

d

V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas:
To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 24. 02. 2021 | 401 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 21. 2. 2021 - 1. neděle postní (roční cyklus B)

o

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 18. 02. 2021 | 481 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 17. 2. 2021 – Popeleční středa

rr

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst,
kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu,
abychom se naučili sebeovládáním
statečně přemáhat zlo a konat dobro.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 15. 02. 2021 | 492 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Rok sv. Josefa: Myšlenka na 5. týden v mezidobí

Sv. Josef slyšel ve snu povzbuzení, které si odnesl pro celý svůj další život. Anděl mu totiž ve snu řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii.“ (Mt 1, 20) Čehopak se mohl Josef obávat?


Celý text zde...

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 11. 02. 2021 | 521 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 14. 2. 2021 - 6. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

e

Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,
svou nepravost jsem nezatajil.
Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti.“

A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.

Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 10. 02. 2021 | 361 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bohoslužby

Liturgické texty na 7. 2. 2021 - 5. neděle v mezidobí (roční cyklus B)

u

Brzo ráno, ještě za tmy,
vstal a vyšel ven,
zašel si na opuštěné místo
a tam se modlil.


Celý text zde...

| Autor: Tomáš Snášel | Vydáno dne 03. 02. 2021 | 388 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.