Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Ve farnosti Jeníkov u Duchcova býval ve velké úctě milostný obraz Panny Marie Bolestné... Mnozí, kteří se sem přišli pomodlit k Panně Marii - byli vyslyšeni. Zveřejňujeme pracovní překlad knihy vyslyšených proseb, která se uchovává v archívu v Teplicích.

Ukaz("text"); ?>