Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

t

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete.
Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (srov. Iz 66,10-11)
Ukaz("text"); ?>