Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

o

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Ukaz("text"); ?>