Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

a

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil.
Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten,
kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona.
Ukaz("text"); ?>