Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

3 neděle

Stále se radujte. Bez přestání se modlete.
Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.
Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši.Ukaz("text"); ?>