Boží doteky

Hle, Beránek Boží

Hle, Beránek Boží.. ...ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
Tato slova, která se modlíme krátce před svatým Přijímáním mě v poslední době velmi oslovují a přivádějí v úžas. A nějak se mi stále vrací myšlenka se s Vámi rozdělit o krátké zamyšlení nad touto modlitbou.Co to vlastně říkáme, co vyznáváme těmito slovy krátce po tom, kdy znovu přiznáváme skutečnost své nedostatečnosti, skutečnost, že jsme hříšní, nehodní toho, aby k nám Pán přišel, aby se o nás zajímal... "Pane, nezasloužím si, abys ke mne přišel..."


kněz


Vždyť co jsme my a kdo je On, který přichází sice ve způsobě prostého chleba, ale který je svrchovaný Pán a Spasitel, před nímž musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí vyznat: Ježíš je Pán (Flp. 2, 10 – 11) a Bůh?

A přece se vydal kvůli nám do krajnosti, ke které ho dovedla veliká láska k nám, lidem – ke mně, k tobě, ke každému z nás. Přijal naše lidské tělo, vzal na sebe úděl služebníka a obětoval za nás svůj život. Tak nás miluje, že nechává svou krvavou oběť v Církvi při mši sv. znovu a znovu zpřítomňovat, znovu přichází, aby nás zachraňoval a přivedl k sobě..., znovu nám nabízí své odpuštění, zve do společenství s Ním.


poděkování za úrodu 2015


A my pravdivě a upřímně vyznáváme, že toho nejsme hodni. Opravdu nejsme. A potom, podobně jako setník z evangelia ( Mt 8,8), říkáme Pánu: "řekni jen slovo a má duše bude uzdravena!"

Je to obrovské a krásné vyznání víry, naše vyznání víry! A myslím, že si ani plně mnohdy neuvědomujeme dopad a význam těchto slov pro nás samotné...

Ať jsme v jakékoli situaci, unavení, vyčerpaní, nemocní, skleslí, slabí, bezradní, zoufalí, neschopní ...
když si nevíme rady sami ze sebou, když se neumíme povznést, nemáme sílu odpustit, vstát a znovu začít...,
když si nevíme rady se svou situací, nevíme, jak zvládnout věci a úkoly, které na nás čekají, netušíme, jak se vyrovnat s tou či onou situací, která nastala nebo která nastat může..., ať se s námi prostě děje cokoli...,
těmito slovy VYZNÁVÁME, že On o naší situaci ví, zná ji a rozumí nám, chápe naše starosti a je mu jasný náš stav. Ví o našich potřebách, o našem soužení, těžkostech, úzkostech i o naší snaze a naší naději. Zná naši radost i náš smutek, naši snahu i naše vzdávání se, velikost naší touhy, sílu naděje nebo hloubku bezmocnosti....

ON o nás VÍ a jeho láska nás nenechá klesnout, nedopustí více, než jsme schopni unést! A navíc víme, že stačí jen JEDNO JEHO SLOVO a můžeme být uzdraveni ze svých neduhů, jedním slovem může odstranit veškeré naše trápení!
Jestliže toto slovo vysloví, záleží na něm. "Pane, chceš-li, můžeš mě uzdravit." (srov. Mk 1,40) My máme trpělivě nést svůj kříž spolu s ním, on dává sílu, nese ho s námi – za naši spásu, za spásu světa. A důvěřovat, protože to, co se s námi děje podle jeho vůle, je pro nás to nejlepší.


pouť Stálky 2013


On touží po našem dobru, vždyť nás miluje a do krajnosti a dal za nás svůj vlastní život. A tak mějme pevnou víru a opravdovou důvěru, prosme současně s vyznáním, s tímto naším "věřím": "Pomoz a posiluj, Pane, moji slabou víru! A pokud On nepromluví, nevyřkne ono uzdravující slovo, aby nás zbavil našich neduhů, spokojme se se slovem, které řekl sv. Pavlovi:
„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (2 Kor.12,9)
Usilujme a prosme o ni, protože ona je pro nás tím největším a nejdůležitějším darem.Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 03. 10. 2015 | 1417 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.