Foto

Kříž - symbol lásky

Kříž a jabloň


Kříž - slovo v této postní době často opakované. Co ale znamená? Pro mě i tebe ? Čím se nám stal?




Již po dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami.
Ježíš říká: "Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa".
Každý na sobě může zakoušet věrnost tomuto zaslíbení. Stačí se mu s vírou otevřít a spolehnout na něj.
Při pohledu na kříž můžeme propojit to těžké v našem životě s Kristem, s mocí jeho lásky a vědět, že tu nejsme sami. Díky jeho vítězství nad zlem a nad smrtí může mít každé trápení hluboký smysl.
Je tu Pán. Je to příležitost k setkání s ním ve vlastním srdci.

(P.Vojtěch Kodet)

Kříž  Assisi

Klaňme se Spasiteli, neboť on svou smrtí a svým vzkříšením obnovil život.



Kříž Lipolec

Ježíš byl ukřižován i za tebe. A to proto, že tě velmi miluje.



Kříž Hostýn

Skutečný život se vždy rodí ze smrti.



Kříž Měřín

Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.



Kříž  Assisi

Kristus byl pro nás poslušný až k smrti.



Hřbitov KV

Kde je smrti tvoje vítězství?



Kostel sv.kříže Řím

Jeho rány nás uzdravily.



Kříž  Stálky

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.



Pros. 2

Kříž je spása pro všechny. Je z lásky Boží k nám. Je milosrdenství - odpouští vše.



Kříž Riga

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.



Kříž Vrat.

Vše prokládat láskou, i utrpení. Za vším je milosrdenství Boží.



Kříž Měřín

Láska je silnější než nenávist, jde jen o to, aby láska byla i našem srdci.



Kříž Vilnius

Tajemství života a smrti souvisí s tajemstvím Boha. Jediné, co máme ve svých rukou je naděje.



Kříž  Lubnice

Bůh může všechno, ale to neznamená, že za všechno může.



Kříž  Assisi

Ruce své má roztažené hříšníků k objímání, všech, kteří chtějí zkroušeně učiniti pokání.



Kostel sv.kříže Řím

Byl jsi zabit, Pane, a svou krví jsi nás vykoupil.



Kříž Brno

Nemůžeš ze svého života vyškrtnout kříž.



Hřbitovní kříž Vrat.

Kristus sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě.



Kříž Řím

Krev Kristova nás očišťuje, abychom mohli sloužit živému Bohu.



Kříž u St.Petřína

Mějte víru a poznáte, co jsou to zázraky.



Kříž Ravena

Kříž přinesl radost celému světu.



Kříž KV

Pod křížem učíme se znát, jak mnoho máme druhé milovat.



Hřbitov Vratěnín

Milovat nemilující, snášet nesnesitelné - hle, křížová cesta do ráje.



Kříž Řím

Uctívejme svatý kříž, neboť skrze něj se nám dostalo spásy.



Svatá brána Řím

Díky za tvůj kříž.....




Hora Křížů

Naučíme - li se pravidelně sedávat pod Ježíšovým křížem, teprve pochopíme, jak těžké je vnímat a splnit Jeho požadavky.


Sdílet

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 08. 03. 2009 | 7268 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.