Počet zobrazených článků: 13 (z celkem 163 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-163 |
Liturgický rok

Panna Maria a růženec

Růženec V měsíci říjnu nám církev doporučuje modlitbu růžence. Tato modlitba se v dnešní podobě šířila od 15.století. Je to modlitba rozjímavá. Spočívá v opakování andělského pozdravení a vždy v pěti desátcích rozjímáme o událostech ze života Pána Ježíše i Panny Marie. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 06. 10. 2008 | 8257 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Svatý Václav

Svatý Václav V roce 907 se na Stochově u Libušína vévodovi Vratislavovi narodil syn Václav, pozdější kníže a první světec našeho národa. O jeho výchovu se starala především jeho babička - svatá Ludmila. Byl velmi vzdělaný. Jeho křesťanský způsob vlády se znelíbil pohanské šlechtě a Václav byl zabit svým bratrem Boleslavem 28.9.935 Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 28. 09. 2008 | 4065 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Panna Maria Královna


PM Královna Pannu Marii nazýváme Královnou. A kdo je Král? Pán Ježíš! A Boží království? To je v nás! Co to znamená? S Pannou Marií k Ježíši, k nebi , kam všichni máme směřovat. Matka Boží nás předešla a my bychom ji měli následovat. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 17. 08. 2008 | 9113 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

PMN Bítov Po celý rok slavíme řadu slavností Panny Marie. Většina z nich se dotýká událostí z jejího života a jsou jakýmsi putováním v pozemských stopách Mariných. Jsou skutečností, které je možné a přímo nutné vztahovat na náš denní život, jsou nám světlem do našeho putování. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 15. 08. 2008 | 3223 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Marie Magdalena

Marie Magdaléna Svatá Marie Magdalena, učednice Páně má svůj svátek 22. července. Magdalena je vlastně latinské přídavné jméno a znamená „magdalská“, tedy „ta, která pochází z Magdaly“(město na břehu Genezaretského jezera). Jako slovo obecné znamená magdala aramejsky „věž“, o němž se jeden ze starých židovských textů zmiňuje jako o hnízdu neřesti, které zničí Bůh. To by vysvětlovalo obecně známou špatnou pověst Maří Magdaleny, neboť další důkazy o tom, že by se jednalo o nevěstku, v podstatě neexistují. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 22. 07. 2008 | 6023 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Panna Maria Karmelská

PM v KV Co se nám vybaví, když slyšíme slovo karmel? Někomu hora v Palestině, jinému kontemplace či rozjímání, dalšímu ticho a Panna Maria.
Její jméno opravdu pochází z hory Karmel (karmel se překládá jako "zahrada"). Zde od nejstarších křesťanských dob vedli poustevníci kající život a uctívali Rodičku Boží. Na začátku 13. století tady založili řeholní řád. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 16. 07. 2008 | 7677 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slovanští věrozvěsti

Velehrad Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj ze Soluně jsou známí jako apoštolové Slovanů. Na pozvání knížete Rastislava roku 863 Konstantin s Metodějem s dalšími knězi vyrážejí na Moravu. Nesou s sebou překlady větší části písem svatých a bohoslužebných knih v jazyce, který oba znají z rodné Soluně. Konstantin pro něj dokonce vynalezl nové písmo – „hlaholici“. Když s Božím přispěním přišli do oněch území a tamní obyvatelé se dozvěděli o jejich příchodu, velmi se zaradovali, zejména když uslyšeli, že přinášejí ostatky svatého Klimenta a evangelium přeložené od řečeného Filozofa do jejich jazyka. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 04. 07. 2008 | 3545 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost sv.Petra a Pavla

Klíč Dnes si připomínáme dva apoštoly - Petra a Pavla. Jsou to dva sloupy církve. Oba stejně sloužili jedné církvi a po celý život si zachovali vzájemnou úctu a lásku.
Pavel bývá zobrazován s knihou v ruce, protože je Učitelem národů. A má při sobě meč, protože tím byl popraven pro víru. Znakem svatého Petra jsou klíče nejvyšší moci podle slov Pána Ježíše: "Tobě dám klíče Božího království. Cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi." Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 29. 06. 2008 | 6032 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Narození Jana Křtitele

JK Vrat.2 Jan Křtitel, jehož narozeniny dnes slavíme, nepatří mezi ty líbezné a něžné postavy světců, obklopené růžičkami a liliemi, jak si v nich libovalo devatenácté století, a jak si v nich kdekdo libuje i dnes. Na tomto muži je všechno drsné a chlapské. Jeho řeč je lapidární, strohá, jeho požadavky jsou radikální. Je si vědom toho, že byl poslán od Boha, že je prorok Boží. Je si vědom, že má splnit úkol hlasatele, ohlašovatele přicházejícího Vykupitele. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 24. 06. 2008 | 2618 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Těla a Krve Páně

Eucharistie Kristus je mezi námi přítomen mnoha způsoby. Nejen ve svátosti oltářní, ale i ve slovu evangelia, v osobě kněze, který nám káže Krista, a také ve společenství věřících. Dnešní svátek Božího Těla je oslavou jedné přítomnosti eucharistického Těla a Krve Páně. A je i oslavou naší. I my jsme Boží tělo, jsme údy mystického těla Kristova. Stáváme se Tělem Kristovým, když přijímáme svátost oltářní, když nasloucháme Božímu slovu a žijeme podle hlasu evangelia. Když se shromažďujeme a modlíme ve jménu Pána Ježíše. Je to pravda tajemná, ale skutečná. Jsme tělo Kristovo. Každou společně slavenou mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více tělem Kristovým, lidem Božím. Nelze to pochopit, ale lze to prožít, zažít, procítit. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 22. 05. 2008 | 2713 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Nejsvětější Trojice

Fial.květy Pojďte dnes s pomocí Ducha svatého obdivovat tajemnou krásu Božího bytí v Nejsvětější Trojici. Nedělejme si žádnou naději, že to tajemství pochopíme. Člověk je obrazem Božím. Pokusme se proto zahlédnout v nás, lidech, něco z božského originálu. My máme totiž také trojjedinost: Máme schopnost bytí, máme schopnost poznání, máme schopnost lásky. Pouze to prvé, - živé bytí - to má rostlina. Bytí a schopnost poznávat - to má zvíře. Bytí, poznání a lásku - to má člověk - obraz Boží. Bůh, původce všeho, je Bůh Otec - tvé bytí je dárek od něj. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 13. 05. 2008 | 1646 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Letnice

DS 2 Dnes je Hod Boží svatodušní, důvod k naší radosti a veselí. Vždyť dnes je svátek Boha ne na výsostech, ale Boha s námi. Dnes je svátek Ducha, který z Otce i Syna k nám stále vychází, jako dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bohabojnosti. Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 11. 05. 2008 | 3627 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Večer 2 Slavnost Nanebevstoupení Páně nám dnes zdůrazňuje, že Pán Ježíš, přestože ukončil svůj pozemský život, je dál s námi. Dál káže svým slovem v evangeliu, dál rozmnožuje chléb svého Těla, dál působí svou láskou skrze své vyznavače, křesťany. Působí i skrze mne? Nosím jeho úsměv, mluvím v jeho myšlenkách, jednám v jeho lásce? Celý text zde...

| Autor: Jana Jičínská | Vydáno dne 24. 04. 2008 | 2843 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-163 |

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak.