2.neděle velikonoční

Autor: Jana Jičínská <janka.vrat[zavináč]centrum[tečka]cz>, Téma: Liturgický rok, Vydáno dne: 25. 04. 2017

KV 2016 Tato neděle je nedělí Božího milosrdenství.
Jsme vděčni Pánu?

Vzkříšení

...V týdnu jsme slyšeli ve čtení, jak u brány Krásná (byla zdobena zlatem a stříbrem), sedával žebrák, kterého uchváceni pohledem na bránu přehlédli i Jan s Petrem. Avšak po setkání se vzkříšeným Ježíšem mu Petr říká:"Zlato ani stříbro nemám, ale co mám to dám.Ve jménu Ježíše, vstaň a choď."
To je DŮLEŽITÝ MOMENT v jednání apoštolů. Všichni to vidí a jsou osloveni.

Emauzští učedníci měli zkušenost, že když Ježíše nepoznali, On je nechtěl přesvědčovat, ale chtěl jít dál.
Oni ho prosí - Zůstaň s námi - a pak Ho poznávají.
To byl PŘELOM v jejich víře.
To je modlitba i pro nás. PANE BUĎ S NÁMI V NAŠÍ PRÁCI, V NAŠICH ŽIVOTECH, V KAŽDÉ CHVÍLI-NAPOŘÁD!

I dnešní čtení je o víře. Tomáš nevěřil. Víra není ideologie, je o životě. Dříve byly pětiletky, budoval se socialismus, pak přijde komunismus...

Prvotní křesťané byli kolem Krista. Jestliže tu není Bůh, je to ideologie, je to výmysl.
První křesťané měli velkou víru.

Je neděle Božího milosrdenství.
JE NAŠE VÍRA PROJEVEM VELKÉ LÁSKY A MILOSRDENSTVÍ......?! Někdy tam chybí velké srdce.

Snažme se, aby milosrdenství vycházelo od nás k druhým a nejen od Boha k nám.
Amen....


PJ


( PMP)