Slavnost Zjevení Páně

Autor: Jana Jičínská <janka.vrat[zavináč]centrum[tečka]cz>, Téma: Připomínáme, Vydáno dne: 06. 01. 2017

Betlém Dnes přivedla hvězda mudrce k jesličkám.


Milosrdný, dobrotivý a spravedlivý Bůh září v temnotách jako světlo řádným lidem.

Tajemství, které bylo skryto od věků a od pokolení, bylo nám teď odhaleno.

Kristus přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm kteří byli blízko.

Mudrci otevřeli své pokladnice a obětovali Pánu zlato, kadidlo a myrhu.


TK


Velebte, národy, našeho Boha a rozhlašujte jeho chválu.