Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Terezie z Lisié Marie Františka Terezie Martinová se narodila 2.1.1873 v Alenconu ve Francii. Po úmrtí matky se otec s dětmi stěhuje do Lisieux.
Zde vstupuje v 15 letech ke karmelitkám a přijímá jméno Terezie od Dítěte Ježíše a od Svaté tváře.
Vynikala pokorou, evangelní prostotou a důvěrou v Boha.
Zasvětila svůj život modlitbě a sebeobětování za spásu duší, za kněze a misie.
Zemřela na tuberkulózu 30.9.1897

Ukaz("text"); ?>